Berit Høisen – Prosjektleder for utslippskutt i virksomheters verdikjede

Berit Høisen, 27 år, kommer fra en jobb som bærekraftsansvarlig i Spareskillingsbanken og har erfaring fra Nye Veier AS og Arendals Fossekompani ASA. Hun har også grunnlagt FARMR AS og jobbet som prosjektleder i Bærekraftsfestivalen AS. Berit tiltrår stillingen i mars 2024 og vil ha kontor i Kristiansand. I sin rolle som Nasjonal Prosjektleder for Klimapartnere vil Berit lede arbeidet med kartlegging av indirekte utslipp i virksomheters verdikjede.

Med en mastergrad i SHIFT Entreprenørskap og Innovasjon fra Universitetet i Agder, samt deltakelse i Gründerskolen ved Universitetet i Oslo og University of Toronto, bringer Berit en solid utdannelse til sin nye rolle.

Muligheten til å påvirke positivt inn i bedrifters bærekraftarbeid er en stor motivasjon for meg. Det å jobbe målrettet med å kutte klimagassutslipp og nå målene for 2030, 2050 og fremtidige milepæler er det viktigste vi gjør akkurat nå – og dette vil jeg bidra til! Å få oversikt over klimagassutslippene dine, både de direkte, men først og fremst de indirekte, gir innsikten du trenger for å ta de riktige grepene for å oppnå mest mulig utslippskutt.

Berit Høisen

Klimasatsprosjekt – Utslippskutt i virksomheters verdikjede

  • Klimapartnere har fått 3,45 millioner i støtte til et treårig prosjekt
  • Midlene skal gå til en 100 prosent prosjektstilling i tre år, reisevirksomhet, kartlegging, informasjonsarbeid, evaluering av dokumentasjon, videreutvikling av kurs og arbeidsmøter og oppfølging av virksomheter. Agder fylkeskommunen søkte på vegne av alle Klimapartnere-regionene.
  • Med dette ønsker Klimapartnere å bistå norsk næringsliv med å redusere utslipp fra «scope 3».
  • Scope 3 er indirekte utslipp som kommer fra varer og tjenester som ikke eies eller kontrolleres direkte av virksomheten. Privat og offentlig sektor har store utfordringer forbundet med å måle og styre indirekte utslipp fra varer og tjenester.

Hva ser du mest frem til i denne jobben?

Å komme i kontakt med bedriftene, lære om deres arbeid og bidra til at de får bedre oversikt over sine indirekte utslipp. Og å bli en del av et kunnskapsrikt team på tvers av fylkene i Norge.

Berit Høisen

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner