Bærekraftige bygg i fokus: Partnerbesøk BGM Arkitekter

Mann står i rom ved siden av plakat


BGM Arkitekter har over 35 års erfaring i byggebransjen og har vært en pådriver for bærekraftige bygg i mange år.

BGM Arkitekter var blant de første bedriftene som ble klimapartner. Med slagordet «i forkant» har de i flere tiår vært engasjert i å fremme bærekraftige bygg. I 2012 samarbeidet BGM Arkitekter med Klimapartnere og skrev en fagrapport om energieffektive bygg. Daglig leder Bengt G. Michalsen forteller at det har skjedd mye innen byggebransjen de siste 11 årene.

Vi bruker alltid tre som utgangspunkt når vi skal tegne et bygg

Bengt G. Michalsen

For 10-15 år siden fokuserte man på å redusere energibehovet til bygg, og BGM Arkitekter var pionerer med passivhus og null-energihus på Sørlandet. I de siste årene har fokuset dreid mot utslippene knyttet til produksjonen av byggematerialer og bærekraftige bygg. Vi ser nå betydelig økt etterspørsel etter massivtre i bygg blant våre kunder.

Bengt G. Michalsen understreker betydningen av tre som materiale. «Vi bruker alltid tre som utgangspunkt når vi skal tegne et bygg.» Tre har mange fordeler, det kan nevnes: bedre inneklima, raskere byggetid, det er en fornybar ressurs, det binder CO2 og bidrar dermed til å redusere klimagassutslippene.

Et prosjekt på Nodeland blir trukket frem, som både representerer ombruk av eksisterende bygningsmasse, gjenbruk av materialer og bruk av massivtre i tilbygg på begge sider av bygget.

I 2021 ble BGM arkitekter nominert til byggeprisen for Sygna Kultursenter

Sygna kultursenter ligger på Nodeland i Kristiansand kommune. Det har gjennomgått en imponerende transformasjon hvor fokus på gjenbruk og bruk av massivtre har skapt et moderne og funksjonelt kultursenter som har blitt et landemerke i området.

Den gamle gymsalen til Songdalen ungdomsskole fra 1962 har fått nytt liv og er i dag blitt et moderne kulturbygg. Illustrajon BGM Arkitekter.

Bygget består av to etasjer og en kjeller, totalt 2085 kvadratmeter. Prosjektet har redusert behovet for å produsere og transportere nye materialer ved å gjenbruke betong og stålkonstruksjoner fra den opprinnelige gymsalen til Songdalen ungdomsskole. I tillegg til gjenbruk har man valgt å bruke massivtre i tilbygget. Den kombinerte tilnærmingen med gjenbruk og bruk av massivtre har resultert i betydelig mindre klimagassutslipp sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder.

Det arkitektoniske konseptet balanserer mellom gjenbruk og nybygg for å bevare de opprinnelige kvalitetene i bygget. Prosjektet viser at arkitekter og byggebransjen kan ta aktive skritt mot å skape mer bærekraftige bygg ved å utnytte allerede tilgjengelige ressurser og velge miljøvennlige materialer. Sygna kulturhus har blitt et viktig kulturelt senter, med plass til teater, dans, musikk og annet for det lokale kulturlivet.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner