Bærekraft OG profitt er mulig – Looping

osefine Smith Brekke, Head of Operations and Marketing, Looping

Det startet med et ønske om å gjøre transportemballasje til bygg- og anleggsbransjen bedre. Løsningen ble et produkt som er enkelt, smart og gjenbrukbart. Nå satser Looping på større markeder – og er nylig blitt med i Klimapartnere.

Har du tenkt over hvor mye engangsplast bygg- og anleggsbransjen bruker, når de flytter entreprenørbrakker og boligmoduler fra én anleggsplass til en annen? Eller hvor lang tid det tar å rigge dem opp og ned?

Det hadde gründer Jens Brustad grublet mye på. Såpass mye at han utviklet et eget modulcover som først og fremst skulle være enkelt og raskt å bruke.

– Utgangspunktet til Jens var å skape noe som var bedre enn det som allerede fantes. Men så skjønte han at det skulle handle om å få til gjenbruk i bygg- og anleggsbransjen, forteller Josefine Smith Brekke, Head of Operations and Marketing i Looping. Hun utdyper:

Et trekk som kan brukes igjen og igjen

– Vanligvis, når en brakke skal klargjøres for frakt til en anleggsplass, blir den emballert manuelt, med spiker, lekt og engangsplast i store mengder. Så skal alt dette tas av igjen når brakka kommer til anleggsplassen. Da trengs hammer, brekkjern og ikke minst tid – det kan fort ta en time å få all emballasjen av. Vårt modulcover tar ikke mer enn sju minutter å få opp eller ned. Ingen engangsplast, ingen plank og heller ingen spiker. I stedet et trekk i et lett og fukttett materiale som kan brukes om og om igjen, med skruer som også kan brukes flere ganger. Og som er så enkelt å bruke at man kan fint kan gjøre det alene.

Det er en entusiastisk markedssjef som forteller om produktet som er utviklet av Loopings gründer Jens Brustad. Selskapet er i vekst, og særlig det siste året har pilene pekt oppover for dem:

Vokser på reduksjon av engangsplast

– Fram til sommeren 2019 var Jens eneste ansatt i selskapet. Nå er vi seks ansatte i Norge og seks i Litauen, der vi produserer coverne. Vi gjør all produktutvikling og design inhouse, og vi jobber hele tiden med å gjøre gjenbruk til et tilgjengelig og kostnadseffektivt alternativ for aktører som vil redusere unødvendig materialbruk.  Målet vårt er at det skal være gjenbrukscover på alle norske byggeplasser, forteller Brekke.

Looping vil vise at det er mulig å skape en innovativ forretningsmodell som er både bærekraftig og lønnsom: – Det handler om å utnytte ressursene så lenge, så godt og så smart som mulig, påpeker Josefine Smith Brekke, Head of Operations and Marketing. Her er hun flankert av gründer og CEO Jens Brustad (t.v.) og Herman Persen Fostvedt, Head of Business Development.
(Foto: Looping)

På nettsidene sine forteller Looping at de med sitt produkt eliminerer engangsplast helt, og reduserer tid brukt på emballering og demontering med opptil 75 prosent. Per våren 2021 har de redusert bruken av engangsplast med over 60 tonn for kundene sine i bygg- og anleggsbransjen.  Et viktig moment i konseptet til Looping, er at de ikke selger coverne sine. De leier dem ut.

– Vi kunne helt sikkert tjent mer på kort sikt ved å selge coverne. Men når du tar bærekraftdimensjonen med i regnestykket, blir den tradisjonelle forretningsmodellen utfordret. Særlig gjelder dette for logistikken – den endres når ting skal gjenbrukes. Entreprenørene har ikke kapasitet til å vaske trekkene, gjøre vedlikehold eller lagre dem. Vår forretningsmodell går ut på at vi gjør alt dette for kundene – og da kan vi samtidig videreutvikle produktene våre. Blir trekkene slitt eller ødelagt, kaster vi dem ikke. I stedet sender vi dem til fabrikken vår i Litauen, så kan de bruke materialene til andre produkter – stropper, for eksempel. Resirkulering er siste stopp på veien for produktene våre – vi søker hele tiden etter nye måter å bruke og gjenbruke dem på, forteller Josefine Smith Brekke, og legger til at de nå retter blikket mot større markeder:

Looping har fått flere viktige kunder innen modulærbygg-sektoren – som Adapteo. De pakker inn sine moduler i Loopings gjenbrukbare modulcover, og sparer med det både miljø, ressurser og tid. 
(Foto: Looping)

Innpakkede moduler i Loopings gjenbrukbare modulcover

Vil satse internasjonalt

– Vi har allerede en viktig og stor kunde i Sverige, og ser for oss at vi skal gå enda mer internasjonalt det kommende året. I Norge har vi nå alle de store brakkeutleierne som kunder. Og vi ser at det er blitt en bransjestandard å unngå engangsplast. Men det handler om mer enn bare engangsplasten – her snakker vi om å spare tid, penger og ressurser i tillegg til miljøkomponenten. Samt at det er bedre HMS å bruke coverne våre.

Så hva fikk Looping til å bli klimapartnere?

– Vi prøver jo å alliere oss med likesinnede, og ser at det er utrolig mye spennende som skjer i skjæringsfeltet mellom offentlig og privat sektor. Klimapartnere er en viktig møteplass der vi kan få kontakter som har de samme målene som oss. Skal vi lykkes med gjenbrukstankene våre, trenger vi samarbeid i alle ledd. Vi klarer det ikke alene. Jo flere gode partnere vi har, desto mer bærekraftig blir det, sier Josefine Smith Brekke.

Det å få satt opp virksomhetens fotavtrykk i et klimaregnskap var også et argument for å melde seg inn i Klimapartnere Viken:

– Det er viktig å ha gode rutiner og et godt regnskap. Særlig nå som vi er i vekst. Dette får vi hjelp til gjennom Klimapartnere. Så er målet at vi kan bruke dette regnskapet som et målingsverktøy også, slik at vi alltid har noe å strekke oss etter, avrunder Josefine Smith Brekke.

Looping bærekraft og profitt

Fakta:

Looping
Klimapartnerkontakt
: Josefine Smith Brekke
Klimapartner siden 9. april 2021
Antall ansatte: 13 (6 i Norge, 6 i Litauen og 1 i Sverige)
Formål: Looping er et gjenbruksselskap som produserer miljøvennlig og gjenbrukbar transportemballasje til bygg- og anleggsbransjen. Modulcoverne leies ut, slik at Looping selv kan gjøre vedlikehold, vaske coverne og drive videre produktutvikling. Selskapet er godt etablert i Norge, vokser i Sverige og tar sikte på et større, internasjonalt marked i tiden som kommer.

Les mer på Looping>>

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner