Bærekraft er god business – Norengros

Daglig leder Lars Andersen i Norengros Medi Partner i Fredrikstad

De er allerede klimanøytrale, har en egen bærekraftskole for alle ansatte og grubler stadig på hvordan de kan tilby enda mer miljø- og klimavennlige produkter. Lars Andersen og Mona Wenzell i Norengros vet at bærekraft lønner seg.

2020 har vært et travelt år for Norengros Medi Partner AS i Fredrikstad. De leverer forbruksvarer til både privat og offentlig sektor, og er del av den landsdekkende kjeden Norengros – som består av 13 lokaleide bedrifter fra nord til sør.

Forbruksvarer betyr i dette tilfellet alt fra kontorrekvisita via storhusholdning til medisinsk utstyr. Med tanke på at Norengros i Fredrikstad har en rekke avtaler med helsekunder i Østfold, er det kanskje ikke så overraskende at det har vært stor etterspørsel etter munnbind, engangshansker, desinfeksjonsmidler og andre smittevernrelaterte produkter de siste månedene.

Markedssjef Mona Wenzell og daglig leder Lars Andersen i Norengros Medi Partner i Fredrikstad opplever Klimapartnere som en faglig nyttig arena å delta på.

Markedssjef Mona Wenzell og daglig leder Lars Andersen i Norengros Medi Partner i Fredrikstad

Travelt korona-år
– Vi er for tiden i kontrakt med alle offentlige anbud på medisinske forbruksvarer i Østfold, det er vår grunnmur, bærebjelke og ryggrad, forteller Mona Wenzell, markedssjef i Fredrikstad. Da koronapandemiens første bølge skylte over landet våren 2020, ble det travelt i Tomteveien 33B. Plutselig skulle «alle» ha munnbind – faktisk opptil 50 til 100 ganger mer enn det firmaet normalt leverte.

– Heldigvis hadde vi et beredskapslager som skulle dekke ni måneders normalt forbruk for kundene våre, så da pandemien kom, kunne vi levere det kundene trengte – selv om etterspørselen var langt over det vi var vant til, forteller daglig leder Lars Andersen i Norengros Medi Partner AS. Han og markedssjefen er stolt over at de klarte å levere mer enn forventet i en kritisk tid, og begge forteller om fornøyde kunder. Men hva har så dette med miljø og klima å gjøre?

Mange problemstillinger
– I en normaltilstand bruker vi mye energi på at vi skal gjøre arbeidsdagen enklere for kundene, samtidig som at produktene skal være av en nødvendig kvalitet og ha en bærekraftig profil. Våre strenge kvalitets- og godkjenningskrav til produktene vi kjøper har blitt godt ivaretatt, også under koronatiden, sier Andersen.

– Det er her vi skal hjelpe våre kunder, ved å kvalitetssikre at vi kjøper produkter som innehar nødvendige sertifiseringer innen miljø, bærekraft og etikk. Da vet de hva de får. Men det er mange problemstillinger på dette området. Hva er for eksempel best av å resirkulere plast eller satse på biologisk nedbrytbar emballasje? Hvordan kan vi gjenvinne brukt smittevernutstyr på en forsvarlig og bærekraftig måte? Eller transportleddet – hvordan kan vi være sikre på at transporten av produktene er bærekraftig? Her er det mye å følge med på og mange dilemmaer, påpeker markedssjef Wenzell.

Vinn-vinn i bærekraft
Hvor kommer engasjementet deres for miljø, klima og bærekraft fra?

– Uten tvil med bakgrunn i krav som stilles til oss leverandører fra det offentlige, svarer Mona Wenzell med et smil før hun utdyper:

– En stor andel av omsetningen vår her i Østfold er knyttet til avtaler med det offentlige, og de stiller en rekke krav som gjør oss bedre og som vi igjen må forplikte oss på. Det forventes en egen andel svanemerkede produkter, vi må være medlem av ordninger som Grønt punkt og Etisk handel, og det er krav om sertifiseringer, for eksempel innen ISO-ordningene eller Miljøfyrtårn. For oss handlet det om å ta et valg: å ta posisjon og satse på å bli best, eller håpe på at «det ville gå over». Det siste var ikke et alternativ, påpeker markedssjefen – og blir supplert av lederen sin:

– Vi ser at bærekraft er god business. Ved å ha de elementene som Mona snakker om på plass, vinner vi lettere anbud, vi trigger effektivitet og besparelser for kundene, vi beholder dem samtidig som betalingsviljen deres øker – og vårt omdømme styrkes parallelt. I tillegg til alt dette bidrar vi til det store regnskapet ved at strømforbruk, matsvinn og drivstoffkostnader går ned, sier Lars Andersen.

Tydelige ambisjoner
Men det har vært en reise å komme dit Norengros er i dag, forteller daglig leder:

– Da Norengros bestemte seg for å ta posisjon innen vår bransje og bli klimanøytral, måtte vi lage et veikart. En egen prosjektgruppe for miljø og bærekraft ble etablert i 2018, og det er satt opp fem hovedmål for satsingen vår.

De fem målene innebærer en tydelig og ambisiøs strategi, en egen bærekraftskole, en ledende markedsposisjon på bærekraft, et grønt sortiment og klimanøytral drift. I tråd med dette falt det også naturlig for Norengros Medi Partner i Fredrikstad å bli klimapartner – slik Norengros i Bergen er med i Klimapartnere Vestland. I skrivende stund er alle Norengros sine medlemmer klimanøytrale.

Et nyttig partnerskap
– Hva får dere ut av partnerskapet?

– Det er mye positivt med Klimapartnere. Den flotte gjengen innehar mye nyttig kompetanse og terskelen vår for å ta kontakt når vi trenger faglige innspill, er lav. Gjennom klimaregnskapet er vi blitt mer bevisst på vår egen drift, og har satt nye mål for neste år. Klimafokuset er også med i våre daglige beslutninger, som for eksempel når vi skal velge nye leasingbiler til selgerne våre. Vi er mer opptatt av å få en god klimaklasse på bilene nå enn før, mener Lars Andersen. Hans kollega Mona Wenzell påpeker et annet moment:

– Jeg opplever at vi utvikler oss i fellesskap i partnerskapet. Det er et forum der vi møtes og kan utveksle erfaringer, det oppleves som veldig nyttig. Dessuten er daglig leder Stine flink til å sende oss info og invitere til ulike arrangementer. Det liker jeg veldig godt; at vi blir husket på i en ellers travel hverdag. Særlig nå som koronaen herjer, da trenger vi å få litt annet å tenke på og bryne hodet på, øke kompetansen.

Fakta:

Markedssjef Mona Wenzell og daglig leder Lars Andersen i Norengros Medi Partner i Fredrikstad

Norengros Medi Partner AS
Klimapartner-kontakt:
Mona Wenzell
Klimapartner siden 18. juni 2019
Antall ansatte: 31
Formål: Norengros Medi Partner AS selger og distribuerer forbruksvarer (bl.a. kontorrekvisita, emballasje, helserelatert forbruksmateriell) og utstyr til offentlig sektor og privat næringsliv over hele landet.

Les mer om Norengros

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner