Velkommen som klimapartner, Norva 24 Birkeland

Norva 24 Birkeland signerte som ny klimapartnere i Vestland under vårsamlingen før påske.

Mange har kanskje sett deres gule biler langs veiene i Vestland. Den ferske klimapartneren henter slam fra hytter i hele fylket. På Sløvåg blir det til jord, somkan brukes i hager og i større grøntområder.

– Grønn nytekning er viktig

I en tid der sammenhengen mellom klima og natur blir stadig mer aktuell mener leder av Klimapartnerne Vestland, Renate Nedregård det er ekstra viktig å løfte fram aktørene som ikke bare reduserer sitt eget fotavtrykk, men også utvikler produkter som kan redusere andres.

– De er en stor og aktiv aktør som vi er veldig spente på å få inn i partnerskapet. Det som gjør dem ekstra spennende er at de tenker nytt og bærekraftig rundt hvordan de kan gjøre selve forretningsmodellen grønnere, det er inspirerende, sier Nedregård.

Fylkesvararordfører Stian Davies og salgs- og storkundeansvarlig Espen Eikemo, signerte avtalen som gjør Norva 24 til fersk klimapartner i Vestland

Ønsker å bli grønnere

Salgs- og storkundeansvarlig i Norva 24 Birkeland, Espen Eikemo signerte avtalen på vegne av den nye klimapartneren. Han håper partnerskapet kan bidra til å løfte Norva 24s ytterligere på klimaarbeidet.

– Vår ambisjon er å bli en ledende miljøaktør og en inspirasjon for resten av vår bransje. Vi ønsker å bli utfordret på hvordan vi kan forbedre vårt klimaarbeid. Vi ser frem til å lære mer om initiativene de andre Klimapartnerne er i gang med og sammen bidra til et grønnere samfunn, sier han.

«Vi hjelper alltid!»

Hva tenker dere at dere kan bidra med inn i Klimapartnere Vestland?

– Vi er en gjeng problemløsere som kan bidra med nye tanker og idéer. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye tjenester og arbeidsmetoder med mål om at våre spor skal bli stadig grønnere. Vi ønsker å ta en aktiv del i fellesskapet og sette oss inn i de ulike problemstillingene de andre partnerne står ovenfor. Vårt motto «Vi hjelper alltid!» gjelder naturligvis også for Klimapartnere, forteller Eikemo.

Velkommen som ny klimapartner!

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner