Små grep, stor effekt: Dyreparken reduserte engangsartikler og sparte store summer

I fjor sommer testet matserveringsstedene hos Dyreparken, Dolly Dimples og Reinhartsen hva som skjer hvis man ikke aktivt deler ut engangsartikler ved matservering. Enkle grep gjorde at de til sammen sparte over 200.000 kroner og over 300.000 engangsartikler.

Prosjektet «Havet begynner her» jobbet sommeren 2023 sammen med Kristiansand kommune om å finne løsninger som forhindrer forsøpling i byrommet. Prosjektets mål er å prøve å forhindre forsøpling ved å redusere mengden emballasje som vi får med oss når vi bestiller mat og drikke.

Les mer om samarbeidet

Dyreparken testet nye konkrete løsninger

Dyreparken koblet seg på prosjektet sammen med Dolly Dimples og Reinhartsen. Målet var å finne smarte løsninger for å kutte ned på bruken av engangsartikler som kaffelokk, servietter og ketchup-poser, uten at det gikk ut over praktiske behov eller god service. Hele prosjektet startet med en kartlegging av hvilke engangsartikler som ikke er nødvendige å tilby automatisk. Der de involverte både tok hensyn til gjestenes behov og det praktiske for de ansatte. Noe de fant ut tidlig var at kaffelokk er praktisk å ha om du skal håndtere små barn og kanskje en barnevogn samtidig.

.

Fjernet unødvendige engangsprodukter

Ett av de viktigste grepene Dyrehagen tok var å fjerne unødvendige engangsprodukter. De har blant annet introdusert nye drikkebeger til kald drikke med en smart drikketut. Disse begrene er inspirert av kollegene i Fårup og fjerner behovet for lokk som ofte havner på avvie.


Dyreparken har også erstattet små porsjonspakker med ketchup, dressing, salt og pepper med større pumper og bøsser. Dette bidrar til å unngå å dele ut mer enn gjestene faktisk bruker, og reduserer unødvendig søppel. Pumpene og bøsser er plassert på egne matstasjoner slik at gjestene kan forsyne seg selv og unngå unødvendig utdeling av engangsartikler.

Bilde: Dyreparken

Endret servicerutine og ga gjestene valgfrihet

Dyreparken endret også rutinene for utdeling av engangsartikler som servietter og kaffelokk. Dette ble ikke lenger automatisk gitt ut med matserveringen. I stedet har de plassert ut dispensere med servietter og kaffelokk for selvbetjening til gjestene. Dette gjør at de selv kan ta kaffelokk om de trenger og servietter etter behov. Prosjektet så tidlig en redusering av engangsartikler når gjesten selv må ta et aktivt valg og forsyne seg selv av engangsartiklene.

Bilde: Dyreparken

Enkle løsninger ga stor gevinst

Initiativet «Havet begynner her» har vist at enkle, men effektive løsninger kan gi store gevinster for både miljøet og bedrifters økonomi. Tilbakemeldinger fra bedrifter viser at tiltakene ikke er særlig tidkrevende, og at de har lykkes med å redusere avfall uten å kreve betydelige tids- og ressursinvesteringer.


Dyreparken har sett stor effekt av å endre servicerutinene og fjerne engangsartikler. De har raskt opplevd en betydelig reduksjon i bruken av slike produkter, og gjestene har i hovedsak ikke savnet eller lagt merke til endringene. Tilbakemeldingene fra gjestene er positive, der de viser forståelse for miljøbevisstheten og synes det er bra at bedriftene tar ansvar. De fleste reagerer heller ikke på endringene og vanene til de ansatte smitter ofte over på gjestene.

Grønn løsning

  • Endre servicerutinen til å ikke dele ut engangsartikler automatisk, men la gjestene forsyne seg selv. Dette fremmer et bevisst valg når de tar engangsartikler.
  • Bytt også ut små porsjonspakker med større pumper og bokser på egne matstasjoner.
  • Plasser ut dispensere med bla. servietter og kaffelokk for selvbetjening til gjestene.

Resultatet: Et lite ressurskrevende tiltak som reduserer bruken av engangsartikler som både er lønnsomt for bedriften og miljøet.

Etter en vellykket start ønsker «Havet begynner her» flere deltagere

Prosjektet har allerede vist at det er mulig å kombinere brukervennlighet, lønnsomhet og miljøvennlighet, samtidig som de har oppnådd gode resultater med sine tiltak. Prosjektet ser derfor etter flere prosjektdeltagere og samarbeidspartnere som har lyst til å være med å finne gode løsninger. Det finnes et hav av løsninger der ute

Se flere løsninger fra Havet begynner her

Portrettbilde av Åkki Lidi som smiler

«For to år siden etablerte vi et tverrfaglig team i Dyreparken med fokus på miljø- og samfunnsansvar. Formålet med Bærekraftsteamet er å løfte kunnskap, øke engasjementet og oppnå våre strategiske bærekraftsmål. Prosjekter som «Havet Begynner Her» er helt klart med å inspirere oss i vårt videre arbeid, og vi vil anbefale andre bedrifter til å delta«

  • Strategisk leder for F&B Åkki Lidi

Lyst til å vite mer, ta kontakt:

Dyreparken

Gå til nettside

Tekst av Marte Kvaal

Bilder fra Dyreparken

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner