Asplan Viak skal levere klimaregnskap i tre nye år

Simen windheim, stine nygaard og anne gjesdal

Etter å ha gjennomført en anbudsrunde om leveranse av klimaregnskapsverktøy har Klimapartnere valgt Asplan Viak som leverandør for 3 nye år. Klimakost, som våre partnere er godt kjent med, kommer nå i en ny utgave med forbedret brukergrensesnitt.

I år leverte over 300 partnere klimaregnskap gjennom Klimapartnere og verktøyet Klimakost. Den nye løsningen som gjøres tilgjengelig i januar vil være gjenkjennelig i bruksmønster for våre partnere, men brukergrensesnitt og funksjonalitet har fått et stort løft.

Klimakost
Den nye versjonen av Klimakost

For enhver bedrift som ønsker å jobbe systematisk med utslippskutt er det nødvendig med et godt styringsverktøy. Tidligere denne uken vedtok EU parlamentet EUs bærekrafts rapportering direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), som på sikt vil føre til at også mindre bedrifter blir nødt til å kunne dokumentere egne utslipp. Forløperen til CSRD, NFRD ble vedtatt i norsk lov og det forventes at også CSRD blir vedtatt her til lands.

Samtidig som vi ser at kravene kommer fra EU, har regjeringen med den nye eierskapsmeldingen stilt krav til at statlig eide selskaper fører klimaregnskap. Klimapartnere ønsker derfor å bidra til at norsk næringslivs arbeid med å få oversikt over egne utslipp sikres, gjennom å tilgjengeliggjøre Klimakost som verktøy.

– Vi teller nå 400 Klimapartnere i Norge. Med dette verktøyet ønsker vi å bidra til å sikre norsk næringslivs konkurranseevne. Verktøyet gjør det oversiktlig og enkelt for våre partnere å rapportere på egne utslipp, klimamål og klimabudsjett. Å få denne oversikten er det første steget på veien mot å kutte utslippene, sier prosjektleder for Klimapartnere nasjonalt, Simen Windheim.

– Klimakost er utviklet av miljørådgivere i Asplan Viak gjennom over ti år. Det siste halve året har vi hatt et tverrfaglig team med miljørådgivere, teknologer og tjenestedesignere for å optimalisere tjenesten for brukerne. At Klimapartnere velger Klimakost ser vi som en stor anerkjennelse av produktet og den faglige tyngden som ligger i verktøyet. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Arbeidet med å belyse og sette i gang tiltak for å redusere klimagassutslipp er midt i kjernen av det vi ønsker å bidra med, og vi ser frem til videre samarbeid, sier Anne Strand-Gjesdal, teknologidirektør i Asplan Viak

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner