Workshop: Hvilke utfordringer står Rogaland overfor i omstillingen til lavutslipssamfunnet?

Clarion Hotel Stavanger
15.06.2023 kl. 10:00-14:30

For å nå klimamålene og mestre omstillingen til et lavutslippssamfunn, utarbeider Rogaland fylkeskommune en regionalplan for klimaomstilling. Og vi trenger din kunnskap og dine innspill for å sikre at planen blir et nyttig handlingsverktøy for hele regionen.

Rogaland fylkeskommune inviterer sentrale aktører i fylket til å bidra i omstillingen til lavutslippsamfunnet. Hvordan skal vi redusere klimagassutslipp og møte omstillingsrisikoen samtidig som vi legger til rette for næringslivet og skaper bærekraftige og attraktive lokalsamfunn?

Fylkeskommunen utarbeider regionalplan for klimaomstilling og ønsker din kunnskap og dine innspill for å sikre at planen blir et nyttig handlingsverktøy for hele regionen. Er du en næringslivsaktør eller har du en tilknytning til en kommune i Stavangerregionen, Jæren og Dalane? Da vil vi gjerne ha deg med på medvirkningssamlingen i Stavanger 15. juni.

Tema og program for første samling:

Program

Vi ønsker å legge opp til et godt samarbeid og grunnlag for fylkeskommunens videre arbeid med klimaplanen for regionen. Leder for Klimarådet, Inghild Vanglo er med og ønsker velkommen. Anne Marie Lofthus fra Klimapartnere skal ha innlegg, og samlingen ledes av CICERO senter for klimaforskning og Menon Economics.

For å sikre en god og relevant regionalplan er vi avhengige av innspill fra dere. Bli med på en interaktiv og spennende samling om fremtidens lavutslippssamfunn Rogaland!

Det er gratis å delta på samlingene.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner