Webinar: Klimaregnskap og klimabudsjett

Webinar
26.01.2022 kl. 15:00-16:15
KR KB

26. januar arrangerer C40 Oslo, Skift og Næring for klima et webinar om klimaregnskap og klimabudsjett som et verktøy for bedre klimaledelse. Klimapartnere Viken samarbeider tett med vår søsterorganisasjon Næring for klima i Oslo, og dermed er alle partnere i Klimapartnere Viken invitert!

Webinaret om klimaregnskap og klimabudsjett inngår i en møteserie om klimaledelse. Arrangørene skriver at med et klima i rask endring og et stadig sterkere press for å lykkes med omstilling til lavutslipp er klimaledelse viktigere enn noensinne. C40 Oslo, klimanettverket Skift – Næringslivets klimaledere og Oslo kommunes klimanettverk Næring for klima er alle pådrivere for at klimaledelse skal bli en sentral del av alle topplederes arbeid.

I webinaret vil du få høre om:

Les mer om webinaret her.

PÅMELDING

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner