Webinar – Hvordan påvirker CSRD min bedrift?

Teams
30.11.2023 kl. 09:00-10:00

Direktivet for bærekraftsrapportering (CSRD) vil tre i kraft fra Januar 2024, og vi går nå fra politiske diskusjoner til den praktiske gjennomføringen. 

Det er ventet at Implementeringen i Norge vil følge EUs tidslinje og nærmere 2000 selskaper i Norge vil måtte rapportere etter direktivet de neste årene.

I dette webinaret har vi med oss EY, som vil fortelle om bakteppet for hvorfor EUs grønne giv iverksettes. I tillegg vil de gi et innblikk i det nye bærekraftsrapporteringsdirektivet, EU taksonomien og standarden for klimagassrapportering etter direktivet.

EY vil også gå gjennom noen konkrete eksempler fra hvordan rapporteringen til det som er kjernen i CSRD, nemlig European Sustainabilty Reporting Standards (ESRS) vil se ut og hvordan dette vil påvirke virksomhetsstyringen i de berørte selskapene. 

Program

1 Det overordnede bildet: EUs Grønne Giv – Gøran Samuelsen, Senior manager i Financial Accounting Advisory Services

2 Nærmere om bærekraftsrapporteringsdirektivet, inklusiv EU taksonomien, Bjørn Nordang, Director i Financial Accounting Advisory Services

3 Oversikt over klimarapportering etter bærekraftsdirektivet? – James Higham i Senior manager Climate Change and Sustainability services

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner