Toppledermøte i Klimapartnere Vestland

Bergen
31. oktober 2023
12:30-15:30

31. oktober er det klart for årets toppledermøte i Bergen.

I år er temaet «samarbeid for å nå målene». Vi retter et særlig fokus mot samarbeidet mellom næringsliv, offentlig sektor og forskning i kjølvannet av fylke- og kommunevalget i september.

Bli med på årets viktigste møtepunkt for pådriverne i det grønne skiftet i Vestland!

Hold av datoen. Invitasjon med fult program kommer.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner