Temadag sirkulærøkonomi – Fra teori til praksis

Digitalt
14.06.2023 kl. 12:00-14:00
Elv i Nordland

Klimapartnere Nordland arrangerer digital temadag om sirkulærøkonomi onsdag 14. juni fra 1200-1400.

Sirkulær omstilling er en nødvendighet for at vi skal nå vedtatte klima- og miljømål. Dette er en stor oppgave, spesielt i et samfunn som i dag er rigget for en lineær økonomi. Hvordan går vi fram og hva trenger vi for å lykkes med en sirkulær omstilling som skal bidra til verdiskaping, konkuranseevne og sosial rettferdighet?

Vi vil i løpet av dagen få en innføring i hva en omstilling til en sirkulær økonomi innebærer, og høre om utfordringer og muligheter fra ulike aktører innen avfall og ombruk/gjenbruk. Det vil også bli satt av tid til diskusjon og spørsmål. Det vil bli en rekke spennende foredrag, deriblant fra tre av partnerne i Nordland:

Elin Hansen, fagansvarlig sirkulærøkonomi, Miljøstiftelsen Zero – «Sirkulær omstilling som klimatiltak»

Elena Dybtsyna, førsteamanuensis ved handelshøgskolen, Nord Universitet – «Circular economy: conceptual framework and critical perspectives».

Dordi Snefjellå, miljø- og sikkerhetsrådgiver, Østbø – «Ombruk, gjenbruk, gjenvinning: utfordringer fra et avfallsperspektiv».

Børge Bøyum, administrerende direktør, Frem Bodø – «Erfart sirkulærøkonomi».

Program oppdateres løpende.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner