Temadag om plast, sjømatnæring og sirkulær økonomi

Digitalt
07.12.2023 kl. 09:00-11:30
Båt i solnedgang. Rosa himmel som gjenspeiles i vannet.

7.desember inviterer Klimapartnere fra Trøndelag, Nordland og Troms til en felles digital temadag med søkelys på plast, sjømatnæring og sirkulær økonomi.

Vi legger opp til en digital «sofasamtale»/paneldebatt mellom ulike partnere fra hver region. Vi starter med en kort innledning fra deltakerne i sofasamtalen. Med temadagen ønsker vi å belyse hvordan partnerne arbeider med ulike tema, og inspirere hverandre. Vi legger opp til et mer interaktivt webinar, med muligheter for diskusjon.

Noen spørsmål vi vil ta opp er hvordan bedriftene arbeider for å redusere plastforbruk, hvordan de innfører sirkulærøkonomi, utfordringer i og utenfor egen bedrift, og hvem man trenger å få med seg i arbeidet.

Agenda for temadagen

Vi ser frem til å sees igjen!

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner