Save the date – digital toppledersamling 10. juni 2021

Toppledersamling
10.06.2021 kl. 09:00-10:30
Toppledersamling 2021

Til deg som er toppleder i Klimapartnere Viken, sett av tid i kalenderen din 10. juni 2021

Klimapartnere har som en av våre leveranser og forpliktelser – et årlig møte for topplederne i regionen. Dette for å sikre forankringen vi mener er nødvendig for å sikre riktig fokus og måloppnåelse i klimaarbeidet.

Vi avholdt KP Østfolds første i januar 2020 på Inspiria. En tradisjon, og et tidspunkt på året, vi ønsket å fortsette med.… men så kom Corona til Norge og fysisk møte ble dessverre uaktuelt.

Årets toppledersamling ble derfor utsatt til nærmere sommeren i håp om at det ville bli mulig å invitere til fysisk møte.

Slik har det dessverre ikke blitt, men Klimapartnere er fleksible ;0)

Vi velger derfor å tilpasse oss dette og innkaller dere alle til et digitalt møte 10. juni der vi byr på inspirasjon, litt fag og mulighet til å møtes online.

Dette vil etterfølges av en fysisk samling til høsten – når dette tillates.

Husk derfor å sette av tid i kalenderen din

Dato:  10. juni

Tidspunkt: kl 09.00 – 10.30

Agenda og lenke til påmelding vil bli sendt ut senere.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner