Ny skjerpet miljøbestemmelse for offentlige anskaffelser – hva skjer etter 1.januar 2024?

Bodø og digitalt
23.11.2023 kl. 09:00-15:00
Høst i Skaiti

Klimapartnere Nordland er invitert til samling om de nye miljøbestemmelsene som arrangeres av Nordland fylkeskommune og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Tema er den nye skjerpede miljøforskriften for 30% vekting av miljø i offentlige anskaffelser som trer i kraft fra og med 1.1.2024.

Nordland fylkeskommune og DFØ ønsker velkommen til lunsj-til-lunsj samling/workshop 23.-24. november 2023 i Bodø. Arrangementet holdes ved Nordland Kultursenter, Gamle Riksvei 53, 8070 Bodø. Vi holder til i Valhall-rommet. Arrangementet starter kl. 11:00 den 23, og avslutter kl. 12:00 den 24.

Vi legger opp til en praktisk tilnærming med utgangspunkt i case/eksempler. Det vil være mulig å delta på utvalgte deler av programmet. Om du ikke kan møte fysisk, er det mulig å delta digitalt for å se presentasjonene.

Program 23.november fra kl.11:00

  • Workshop: Den strategiske verdien av anskaffelser og hvordan forholder vi oss til den nye skjerpede miljøforskriften i praksis? Målgruppe: administrasjonsledere, innkjøpsledere, innkjøpere, prosjektledere, fagansvarlige og klimarådgivere.
  • Velkommen ved DFØ
  • Innledning: Hva skal til for å få på plass en anskaffelsesstrategi som gjør en forskjell?  v/ Bodø kommune + en annen kommune i Nordland
  • Panelsamtale fra lederperspektiv: Anskaffelsesstrategi fra idé til praktisk gjennomføring v/leder i Nordland fk, Bodø kommune og Lofotrådet
  • Felles workshop #1: Strategi i praksis – hva er den strategiske verdien av gode anskaffelser?
  • Ny skjerpet miljøbestemmelse – hva betyr det i praksis for innkjøps-Norge? Hvordan bruke unntakene i forskriften? Hvordan vurdere om en anskaffelse har uvesentlig miljøbelastning? Presentasjon av noen verktøy og sjekklister v/DFØ
  • Workshop #2 prioriterte kategorier: Transport: Bruk av krav eller kriterier – vi jobber med to-tre ulike case
  • Middag på Bjørk i Glasshuset, Storgata 8, 8006 Bodø.

Program 24.november 09:00 – 12:00

Oppdatering: Mat på arrangementet dekkes.

Det er mulig å melde seg på etter søknadsfristen 17.november, men vi kan ikke garantere lunsj eller middagsplass ved påmelding etter 17.november.

Ved spørsmål, kan dere ta kontakt med:

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner