Nett- og energitilgang i Innlandet

Teams
06.09.2023 kl. 12:00-13:00

Framtiden er fornybar energi og tilgang på energi. Hvordan er utsiktene i Innlandet? Onsdag 6. september, kl. 12:00

I dette webinaret skal vi få bedre oversikt over nettkapasiteten i Innlandet og i tillegg få et innblikk i arbeidet med energistasjoner for tungtransport:

20 min om:

Kraftsystemet i Innlandet – muligheter og barrierer. Elvia/Lotta

Hva er utsiktene på kortere og lengre sikt

Hvilke oppgraderinger er ventet?

20 min om:

Kunnskapsdeling om kraftbehovet, mulighetene og prosjekter på tvers i Innlandet/Østlandet. Morten.

Østlandssamarbeidet og energistasjoner – Hvordan fungerer ØS, og hvordan går arbeidet med energiinfrastruktur for tungtransport i Østlandet?

Noen ord om

Nytt klimasatsprosjekt: Kartlegging av karbonrike areal for klimasmart arealplanlegging

Ca. 20 min:

Spørsmål og felles diskusjon

Direktelink: Klikk her for å bli med i møtet

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner