Naturen trenger en pris – Espen Evensen Reinfjord – Asplan Viak

Webinar
21.08.2021 kl. 10:00-11:00
NP

Velkommen til webinar – naturen har en pris – med Espen Reinfjord fra Asplan Viak. Asplan Viak har utviklet et verktøy for å beregne utslipp fra uteanlegg, kalt Landskap LCA.

Klimabelastningen uteanlegg utgjør er en oversett del av planleggingsfaget, og det finnes ingen sertifiseringsordninger knyttet til etableringen av landskap. Asplan Viak har utviklet et verktøy for å beregne utslipp fra uteanlegg, kalt Landskap LCA.

Klimagassvurderinger av uteanlegg kan, i tillegg til å redusere klimaavtrykk, være en faktor i en ‘byøkologisk verktøykasse’ for å sikre byøkologi med tilleggskvaliteter innen områder som biomangfold, håndtering av nedbør, bedret lokalklima, etablering av menneskelig opplevelsesverdi etc. Samtidig setter verktøyet et ubehagelig lys på vårt høye forbruk av natur og løfter spørsmålet om forbruk av natur bør koste.

Foredragsholdere:
Espen Reinfjord er landskapsarkitekt og regionleder for analyse, plan og landskap i region sør i Asplan Viak. Han arbeider med landskapsarkitektur i et by- og samfunnsutviklingsperspektiv.
Klimapartneren Fossen Utvikling, med styreleder Fredrik Skarstein, stiller også i webinaret. Deres byggeprosjekt som omfatter rundt hundre nye boliger i Hønefoss vil brukes som case.

Praktisk informasjon
Workshopen vil holdes digitalt. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.

Påmeldingsfrist innen 23. august 2021

Kontakt oss for mer informasjon:
Stine Nygaard                     stineny@viken.no
Simen Windheim              simenwin@viken.no

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner