Nasjonalt webinar om kraft og energieffektivisering

Webinar
20.06.2024 kl. 08:30-09:45

Praten om behovet for strøm fortsetter for fullt og mange aktører fra ulike bransjer har forslag og løsninger.

Men hvilke alternativer har vi nå, og i et lengre perspektiv og hva slags muligheter, fordeler og ulemper har vi naturgitt i Norge?

Agenda

Vi får ulike foredrag om tilrettelegging for fremtidas kraftbehov, fornybar energi og energieffektivisering.

Bodø Energi presenterer prosjektet sitt Masterplan for energi i Bodø Havn

Bodø havn skal bli et energiknutepunkt, og en pådriver for grønn omstilling i havna, både på land og sjøside. Energideling, energilagring, lading og produksjon er stikkord

Alt om fornybar energi av Eidsiva Vekst AS, Lars Eivind Stagrim Håve/Svein Lersveen

forteller oss om ulemper og fordeler med de ulike fornybare energikildene; Vindkraft, vannkraft, solkraft og kjernekraft.

NTE – ved Magnus Vågen, prosjektutvikler energieffektivisering

NTE og TOBB har i fellesskap etablert TOBB Energi, med formål er å lage energieffektive løsninger for boligselskap. Lokal energiproduksjon og forutsigbar energikostnad, eksempelvis Gartnersletta på Lade i Trondheim, som er verdens første Powerhouse boligprosjekt.

Det blir rom for spørsmål og diskusjon og mulighet også for et ekstra innlegg.

Oppdatering vil følge. Sett av tiden 😊

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner