Når kompetansen er utsolgt

Webinar
20.05.2021 kl. 08:00-09:00
Når kompentansen er utsolgt

Velkommen til et digitalt frokostmøte om kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Hør mer om:

Trenden er global – bedriftsledere var bekymret for tilgang på kompetanse før COVID-19. Fremover vil mangel på mennesker med riktig kompetanse og tilpasningsdyktighet være kritisk.

Det er ikke lenger et spørsmål om kompetanseheving eller ikke, men hvordan vi skal klare det? Det er lite sannsynlig at vi vil klare å tette kompetansegapet helt, særlig med dagens endringstakt. Men en ting er sikkert, at det vil være umulig å dekke kompetansebehovet bare ved hjelp av nyrekruttering og/eller utenlandsk arbeidskraft. Vi må se på de som allerede er ansatt eller ledige som en del av løsningen.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner