Møteserie om klimaledelse: Vesentlighetsanalyser

Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
12.03.2024 kl. 08:30-11:00

Tirsdag 12. mars ønsker vi velkommen til det første møtet i møteserien om klimaledelse for partnere i Klimapartnere Viken og Næring for klima i Oslo.

I dette møtet vil vi starte med å gi et oversiktsbilde over hvilke krav som kommer fra EU fremover, og videre ta for oss vesentlighetsanalyser, inkludert dobbelt vesentlighet. Vi får høre fra dyktige innledere fra Miljøfyrtårn, som har jobbet med å bygge opp vesentlig.no i samarbeid med UN Global Compact. Det blir også rom for diskusjon og erfaringsdeling.

Agenda:

Tirsdag 12. mars kl. 9-11 på Sentralen i Oslo. Lett servering fra 08.30.

Øygunn Sundsbø Brynildsen fra Stiftelsen Miljøfyrtårn gir deg oversikten du trenger over hva som kommer av verktøy og krav til bærekraftsrapportering fra EU.

Inger Jakobsen fra Norsk Sertifisering AS gir en oversikt over hvordan krav fra EU innarbeides i norske standarder.

Stine Vintervoll fra Stiftelsen Miljøfyrtårn gir en innføring i vesentlighetsanalyser og viser hvordan de har lagt opp verktøyet vesentlig.no. Hun vil også gå gjennom dobbel vesentlighetsanalyse, som er et krav i CSRD. 

Vi legger opp til erfaringsdeling og diskusjoner mellom deltakerne. 

Det er begrenset antall plasser, så vær rask med å melde deg på!

Mer info om møteserien:

Kravene til bærekraftsrapportering og klimaplaner for næringslivet blir stadig flere og strengere. For å klare å redusere vår påvirkning på klima, er det viktig med gode prosesser, verktøy og rutiner.

Gjennom denne møteserien vil vi dykke dypere inn i hvilke krav som kommer fra EU, og hva det betyr for næringslivet. Målet er å gi konkrete verktøy og praktiske eksempler på hvordan drive god klimaledelse.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner