Lunsjwebinar om Scope 3

Digitalt
27.05.2024, kl. 11:00 - 27.05.2024, kl. 12:00

Klimapartnere Trøndelag inviterer til webinar om: Prosjekt utslippskutt i verdikjeden/Scope 3 med Berit Høisen, nasjonal prosjektleder i Klimapartnere.


I et klimaregnskap kalles utslipp i verdikjeden for Scope 3-utslipp. Det representerer oftest den største andelen av en virksomhets klimagassutslipp. Scope 3 er indirekte utslipp som kommer fra varer og tjenester som ikke eies eller kontrolleres direkte av virksomheten. Disse utslippene kan inkludere alt fra innkjøpte varer og tjenester til forretningsreiser og avfallshåndtering. Det kan være utfordrende å måle og styre disse utslippene, noe vi ser blant mange av våre klimapartnere. Derfor har vi søkt midler og fått innvilget en nasjonal prosjektleder som skal jobbe med nettopp dette de neste 3 årene.

Bli med på denne innsiktsfulle sesjonen hvor Berit vil gi en introduksjon til tematikken, og trekke linjer mellom aktuelle verktøy som kan hjelpe arbeidet med utslipp i verdikjeden. Deretter åpner vi for diskusjon, og ønsker å høre hvordan du og din virksomhet jobber med dette – hvilke erfaringer har dere gjort dere og hvilke utfordringer ser dere?

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner