Klimasats og andre støtteordninger for klimahandling

Digitalt
22.01.2021 kl. 09:00-12:00
workshop

22. januar arrangerer Statsforvalteren Oslo og Viken, KS, Klimapartnere Viken, Klima Østfold og Viken Fylkeskommune seminar og workshop om Klimasats og andre støtteordninger for klimahandling, som Enova. Formålet med seminaret er å inspirere til prosjekter og søknader som rettes til rett støtteprogram. Utgangspunktet for seminaret er ny Klimasatsutlysning med søknadsfrist 15. februar. Målgruppene er kommunalt […]

22. januar arrangerer Statsforvalteren Oslo og Viken, KS, Klimapartnere Viken, Klima Østfold og Viken Fylkeskommune seminar og workshop om Klimasats og andre støtteordninger for klimahandling, som Enova.
Formålet med seminaret er å inspirere til prosjekter og søknader som rettes til rett støtteprogram. Utgangspunktet for seminaret er ny Klimasatsutlysning med søknadsfrist 15. februar.
Målgruppene er kommunalt ansatte innen vann- og avløp, bygg, vei og anlegg, kommunale kjøretøy og maskiner, areal- og transportplanlegging, landbrukskontorene, og kommunalt ansatte som jobber med klima og miljø som vil tilbys parallellsesjoner med tema som omstilling av transportsektor, sirkulærøkonomi, biogass, Klimakommunikasjon og klimahandling rettet mot befolkning.

Klimatilpasning er ikke tema: Dette seminaret handler kun om støtterordninger som bidrar til omstillingen til lavutslippssamfunnet; klimagasskutt, energieffektivisering og ressurseffektivisering.

Praktisk om seminaret/workshopen

Fellessesjonen og parallellsesjonene er i egne linker/Teamsmøter. Se sesjon og linker til møterom under «program». Deltakere klikker seg på den sesjonen de måtte ønske og kan gå og komme som de vil.

For teknisk hjelp under seminaret/workshopen vil Martin Norderhaug (egiln@viken.no) være tilgjengelig på fellessesjonen for spørsmål og hjelp. Start spørsmål med Martin:

Spørsmål kan besvares av Miljødirektoratet fra 9-12 i chatten i fellessesjonen. Start spørsmål med Kirvil:. Eventuelt kan sesjonsansvarlige sørge for at spørsmål blir besvart i chatten. Fellessesjonsmøtet ligger derfor oppe parallelt med at sesjonene holdes.

Program

Programmet består av en fellessesjon fra kl. 9-10 og syv parallell-sesjoner fra kl. 10-12. Linken til fellessesjonen er den samme som er sendt ut som «Hold av dato» tidligere.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner