Klimapartnere Vestland og VilVite inviterer til matchmaking mellom studenter og virksomheter

Bergen
14.03.2024 kl. 12:30-15:30

Lurer du på hva en student kan bidra med i din virksomhet? Eller trenger din virksomhet oppdatert kunnskap om bærekraft?


Eller er du student og vil at din masteroppgave skal være med på å løse en bærekraftsutfordring i Vestland? Eller har du mulighet for praksis på studiet og ønsker å komme i kontakt med en mulig praksisplass?

14.mars inviterer Klimapartnere Vestland og VilVite til matchmaking mellom mastergradsstudenter og virksomheter som jobber med bærekraft.

Som virksomhet kan du kan enten stille med en utfordring du ønsker belyst, eller som deltaker. Vi inviterer din virksomhet til å presentere en utfordring dere trenger ny kunnskap om, og gir dere muligheten til å diskutere den sammen med studentene i workshops. Meld din interesse i påmeldingsskjemaet.

Dersom dere ikke ønsker å presentere, er dere velkommen til å delta på workshops der dere sammen med studentene kan diskutere ulike gitte temaer og muligheter for samarbeid.

Dette er en unik mulighet til å bli kjent med studenter som ønsker å bidra til å løse bærekraftsutfordringer, samt lære mer om hvordan et samarbeid kan se ut!

Som student får du høre ulike lokale virksomheter presentere hvilke utfordringer de trenger ny kunnskap om, og du får diskutere løsninger sammen med dem.

Dette er en unik mulighet til å bygge relasjoner med næringslivet i Vestland og bidra til å omstille regionen til et nullutslippssamfunn! Kanskje kommer dere frem til en problemstilling for en masteroppgave? Eller muligheten for en praksisplass?

Er du student kan du sette deg på venteliste her.

Er du virksomhet kan du sette deg på venteliste her.

Ta kontakt med Hannah Emilie Rørslett Johansson i Klimapartnere Vestland (hannah.emilie.rorslett.johansson@vlfk.no) eller Anne Tove Koldal i VilVite (atk@vilvite.no)

Tid: 14.mars kl 12:30-15:30. Det blir servert lunsj fra kl 12:00.

Sted: VilVite, Thormøhlens gate 51, 5006 Bergen

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner