Klimapartnere og pwc: Bli med på neste steg mot utslippskutt

Digitalt
14.06.2022 kl. 09:00-10:00
PWC

Har du og din virksomhet verktøyene som trengs for å møte nye krav og ambisjoner i klimaarbeidet? I dette webinaret gir bærekraftsekspertene i PwC oversikten du trenger for å være oppdatert.

Program:

I over 10 år har klimaregnskapet vært Klimapartneres viktigste verktøy i arbeidet med å kutte utslipp. Nå er tiden moden for å løfte klimaarbeidet ytterligere – og utvide verktøykassen. Vi får hjelp av ekspertene i PwC som forteller om hva som rører seg på klimaområdet.  Hva kommer av lovkrav, hvordan har forventningene i markedet endret seg – og hvordan jobber de beste strukturert med klimaarbeid? Dette webinaret vil gjøre deg bedre i stand til å forstå hvilken risiko og muligheter som ligger i det grønne skiftet for din virksomhet.

Vi gir deg mulighet til å stille direkte spørsmål til ekspertene i PwC på slutten av møtet.

Du møter:

Meld deg på her!

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner