Klimanudging – webinar for private virksomheter

Digitalt
22.04.2021 kl. 09:00-10:30
Klimanudging

Klimapartnere Viken i samarbeid med Klimapartnere Rogaland og Næring for klima i Oslo inviterer våre partnere til et spennende og ikke minst matnyttig webinar. Det vil med bakgrunn i interesse være mulighet for å sette opp en del 2 som vil fungere som en workshop. Det settes opp et eget webinar for offentlige virksomheter (TBA).

Nudging kan brukes til å gjøre det enklere å ta mer klimavennlige valg. I dette webinaret lærer dere om nudging som verktøy for å redusere klimagassutslipp, inkludert en metode for å gjennomføre og teste nudge.

Nyere atferdsforskning viser at beslutninger påvirkes i stor grad av hvordan ulike alternativer framstilles, og av hva andre i våre omgivelser velger. Denne kunnskapen er bakgrunnen for teorien om nudging som et verktøy for å forbedre menneskers valg.

En nudge er et lite «dytt» i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på det. Man støter på nudging i matbutikkene og på avfallssorteringen. Andre eksempler er skjemaer for strømavtaler med ferdig avkryssede ruter for grønn leverandør, printere forhåndsinnstilt på dobbeltsidig utskrift, eller når lokale varer blir tydelig eksponert i butikken.

Nudging er et supplement til økonomiske insentiver, påbud og forbud, og kan i noen tilfeller være mer effektivt for å redusere klimagassutslipp enn disse virkemidlene. Transport, matvalg, matsvinn og offentlige anskaffelser er eksempler på områder hvor ulike nudge kan være nyttige for å redusere utslipp.

Du vil få kunnskap om

Foredragsholdere:

Mona Nilsen er seniorrådgiver i NORSUS, Norsk institutt for bærekraftsforskning. Mona har vært rådgiver for en rekke kommuner og fylkeskommuner når det gjelder klimakommunikasjon, medvirkning og kunnskapsformidling. Hun jobber med flere konkrete prosjekter innenfor bruk av nudging, bl. a for reduksjon av matsvinn, økt kildesortering og redusert energiforbruk. Mona er opptatt av at klimakommunikasjonen og nudging er viktige verktøy for atferdsendring.

Sigrid Møyner Hohle, PhD er rådgiver innen klimapsykologi og kommunikasjon i ENDRAVA, et konsulentselskap som hjelper offentlige og private virksomheter å kutte klimagassutslipp. Gjennom master- og doktorgrad i psykologi har hun spesialisert seg innen nudging, klimakommunikasjon og beslutningspsykologi. Hun har ekspertise i hvordan å teste effekten av nudge, og brenner for effektiv klimakommunikasjon. Hun har tidligere jobbet som journalist i Dagsavisen og som frilanser.

Praktisk informasjon
Workshopen vil holdes digitalt. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.

Påmeldingsfrist 20. april 2021

Kontakt oss for mer informasjon:
Mona Nilsen                mona@norsus.no
Stine Nygaard              stineny@viken.no
Christian Herheim     christian.herheim@rogfk.no
Ingunn Lie                   nfk@kli.oslo.kommune.no

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner