Klima Viken Kick Off

Thon Hotel Arena
29.11.2021 kl. 09:00-15:00
KLIMA VIKEN KICK OFF

Klima Viken er Viken fylkeskommunes overordnede og samlende nettverk for regionale klimanettverk mellomkommunene i Viken. Nettverk sparkes i gang i Lillestrøm den 29. og 30. november på Klima Viken Kick Off. Under dette todagersseminaret vil Klimapartnere være til stede for å informere om og samarbeide med kommunene rundt deres rolle og muligheter innenfor grønn næringsutvikling.

Dag 1 vil Styreleder i Klimapartnere Viken, Hans Petter Kildal, holde en rask presentasjon for forsamlingen om partnerskapet og mulighetene kommunene har med dette verktøyet.

Dag 2 leder Klimapartnere Viken 1 av 5 sesjoner for kommunene som deltar. Temaet for sesjonen er hvordan kommunene kan lykkes med grønn næringsutvikling?

I denne sesjonen kommer Klimapartnere Viken til å presentere grønn næringsutvikling, med eksempler fra partnere og Klimapartnere metoden. I første del kommer vi til å gå gjennom hva bedriftene trenger fra kommunene, hva Klimapartnere trenger fra kommunene, og hva kommunene vil ha fra Klimapartnere. I andre del kommer Chin-Yu Lee fra Trondheim Kommune/SINTEF prosjektgruppe til å presentere forskningsprosjektet «Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner». Prosjektet ser på rollen norske kommuner kan spille innen grønn næringsutvikling og omstilling. Etter SINTEF har presentert prosjektet gjennomføres en workshop på grønn konkurransekraft i kommunene, hvordan grønn næringsutvikling måles, og hvordan offentlig-privat samarbeid kan fungere.

Les mer om Klima Viken samlingen her.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner