K-Punktet: Konkrete løsninger for energireduksjon i bygg

Digitalt
29.09.2022 kl. 08:30-09:30
Energireduksjon

Energieffektivisering er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålene våre! Ifølge NVE kan vi med de rette tiltakene spare opp mot 10% av Norges strømforbruk om vi tenker energieffektivisering i boliger og næringsbygg. Vi inviterer våre partnere til å dele sine tips og løsninger for reduksjon av energi i bygg.

Hilde Bekkevard er daglig leder i strømselskapet Smart Energi og har jobbet med problemstillinger rundt bærekraft siden 1995 da hun studerte økonomi og ressursforvaltning på Ås. Sammen med eiendomsutvikler Arca Nova har Smart Energi utviklet fremtidens måte å bo og leve på. Hilde vil innlede med de prinsippene som har ligget til grunn for dette arbeidet i Verksbyen rett utenfor Fredrikstad.  

Atle Geving er gründer og daglig leder i Hybridized, et oppstartsselskap som jobber for å løse klimautfordringene gjennom å endre bransjestandarden på isolerglass i bygg. Atle er utdannet arkitekt og har lang erfaring med bruk av glass på fasader i bygg- og anleggsbransjen. Gjennom bruk av sin innovative teknologi mener Hybridized de kan oppnå lavere energiforbruk, gjennom redusert varmetap og materialforbruk i bygg.  

K-Punktet, eller det Kritiske-Punktet, er Klimapartnere Vikens nye møteserie om klima. Den siste torsdagen hver måned møtes vi digitalt for faglig påfyll om aktuelle temaer innen klima og grønn omstilling.   

Interessert i foredraget, men ikke partner? Kontakt oss her! 

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner