K-Punktet: Klima og Nudging med NORSUS

Digitalt
24.03.2022 kl. 08:30-09:30
klima og nudging

Hva er egentlig nudging? Og på hvilken måte kan det bidra til den grønne omstillingen? Torsdag 24. mars vil Seniorrådgiver Mona Nilsen i NORSUS lære oss mer om temaet: Klima og nudging.

Mona Nilsen har mange års erfaring som konsulent, rådgiver, kurs-og foredragsholder og prosjektleder innenfor lokalt og regionalt klimaarbeid, klimakommunikasjon, og arbeid med bærekraft i ulike virksomheter.

Nilsen mener det er avgjørende å jobbe med den menneskelige faktoren for å lykkes med å realisere satsninger innenfor klima og bærekraft. Hun kompletterer dermed forskningskunnskapen i NORSUS med en dimensjon som ofte er helt sentral for å skape framgang i klima- og bærekraftsarbeid.

K-Punktet, eller det Kritiske-Punktet, er Klimapartnere Vikens nye møteserie om klima for våre partnere. Den siste torsdagen hver måned møtes vi digitalt for faglig påfyll om aktuelle temaer innen klima og grønn omstilling.

Interessert i foredraget, men ikke partner? Kontakt oss her! 

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner