K-Punktet: Hvordan håndtere klimarisiko i egen bedrift?

Digitalt
27.04.2023 kl. 08:30-09:30
Klimarisiko

De fleste er kjent med den fysiske klimarisikoen som kommer med flom og annet ekstremvær. Men har du egentlig tenkt på hvordan din bedrift vil påvirkes av en strengere klimapolitikk, teknologiutvikling og mulige tap av markedsandeler? Vi har invitert våre partnere til å dele hvordan de håndterer klimarisiko i egen bedrift.

Lene

Lene Zimmermann Gjermundsen er fagansvarlig for bærekraft i SpareBank 1 Østfold Akershus. Hun har jobbet i banken i over 15 år, først 10 år som Cash Management rådgiver på bedriftsmarkedet før hun ble ansatt til å løfte bankens arbeid på bærekraft.

Klimarisiko har de siste årene fått stadig mer oppmerksomhet, kanskje spesielt innen finans. Klimaendringene og omstilling til lavutslippssamfunnet skaper et nytt risikobilde for næringslivet og finansnæringen. I denne månedens webinar deler SpareBank 1 Østfold Akershus hvordan de jobber med, vurderer og rapporterer på klimarisiko og -muligheter.

Phan

Phan Åge Jahren Haugård er leder for Senter for klimatilpasning i COWI Norge. Han har jobbet i selskapet i åtte år og har i dag en rolle som forretningsutvikler innen klimatilpasningstjenester. Han er kjent for å kombinere teoretisk VA-kompetanse, med fokus på flomhåndtering, sammen med industrielløkonomisk tankegods fra studiet. Denne kombinasjonen har gjort at Haugårds fokus de siste årene har vært å synliggjøre og bevisstgjøre deres kunder om hvilke nytte og merverdi det ligger i å identifisere klimarisiko og drive klimatilpasning.

K-Punktet, eller det Kritiske-Punktet, er Klimapartnere Vikens nye møteserie om klima. Hver måned møtes vi digitalt for faglig påfyll om aktuelle temaer innen klima og grønn omstilling. 

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner