K-Punktet: Grønne vann- og avløpsløsninger

Digitalt
28.04.2022 kl. 08:30-09:30
avløpsløsninger

Denne torsdagen tar vi for oss temaet: Grønne vann- og avløpsløsninger. I tillegg til faglig innlegg fra våre klimapartnere vil det også bli mulighet for å stille spørsmål.

I første halvdel av møtet får vi høre fra Thor Moen som har mer enn 20 års erfaring med smarte vannprodukter og digitale vanntjenester. De aller fleste av oss har liten eller ingen bevissthet knyttet til vannforbruk. Vann bruker store mengder ressurser og energi som bidrar til klimagassutslipp og unødvendige kostander. Derfor er det svært store muligheter innen bærekraftig samfunnsutvikling knyttet til Smarte vannprodukter og digitale vanntjenester, og det er dette Moen vil fortelle oss mer om.

I andre halvdel får vi høre fra Lene Grimsrud i COWI. Lene har mange års erfaring fra vann og avløpsbransjen, og mener det er på tide at bransjen begynner å tenke mer grønt. Dette også innen vanlig VA prosjektering. Vi ser frem til å få presentert noen ideer til hvordan man kan gjøre et vanlig VA prosjekt mer klimavennlig med noen enkle grep – og kanskje noen mer omfattende.

Interessert i foredraget, men ikke partner? Kontakt oss her! 

K-Punktet, eller det Kritiske-Punktet, er Klimapartnere Vikens nye møteserie om klima. Den siste torsdagen hver måned møtes vi digitalt for faglig påfyll om aktuelle temaer innen klima og grønn omstilling.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner