K-Punktet: Batterier – Norges nye grønne næring? 

Digitalt
30.03.2023 kl. 08:30-09:30
Batterier

I juni 2022 lanserte regjeringen sitt veikart for et grønt industriløft i Norge. Her er et av fokusområdene å “videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede, som spenner fra bærekraftig mineralutvinning til resirkulering av batterier.” Vi har invitert våre partnere til å dele sine erfaringer fra å jobbe med Norges nye næring – batterier.

Første innleder ut er Per Magnus Karlsson som jobber som marked- og kommunikasjonsleder i Batteriretur. Under merkenavnet Batteriretur® er det tre selskaper som samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge. Helt fra Lindesnes i sør til Norges nordligste punkt Kinnarodden. Det være seg blybatterier, alkaliske småbatterier eller store tunge industribatterier fra både kjøretøy og skip. Gjennom snart 25 år har de utviklet sikre og effektive løsninger for innsamling av batterier, og investerer store ressurser for å utvikle fremtidens løsninger allerede i dag.

Til å fortelle litt om behovet for batteriteknologi skal vi få høre fra Geir Endregard som er administrerende direktør på Inspiria Science Center. Sammen med en rekke samarbeidspartnere tar de nå tak i utfordringen med mangel på tilgang på strøm for ladeparker. Fra før har samarbeidet resultert i et ladeanlegg på 40 lynladere og 35 destinasjonsladere, og nå har aktørene planer om å bygge og forske på Norges og kanskje verdens første lynladeanlegg som lar seg drifte med vind, solceller og store batterier uten å bruke strømnettet.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner