Bedre økonomi og bærekraft – hvorfor sirkulære verdikjeder er viktig for deg!

Når: Tirsdag 31.10 klokken 11-12

Hvor: Digitalt

🌍 Globalt, og spesielt i Norge, bruker vi mye mer naturressurser enn det vi har tilgjengelig. Resultatet er avskoging, oppbrukte mineralreserver og klimagassutslipp fra fossil energi. Det er ikke bærekraftig og vil føre til redusert levestandard på sikt. NORCE har samarbeidsprosjekter med bedrifter for å finne alternative råvarer eller bedre bruk av restråstoff og biprodukter.

Bli med på dette korte digitale lunsjarrangementet og få en introduksjon til hvorfor og hvordan du kan komme i gang med mer bruk av sirkulære verdikjeder.

Vetle Kjær Risinggård forsker på hvordan vi kan redusere bruken av naturressurser ved å bruke sirkulære løsninger og utnytte restråstoff og biprodukter på en bedre måte.

Vetle har bakgrunnen som sivilingeniør og har en doktorgrad (PhD) i fysikk fra NTNU. Siden 2019 har mye av arbeidet til Vetle rettet seg inn mot metallurgi, prosessindustri og energisektoren. Han er også interessert i sirkulærøkonomi og livssyklusanalyser.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner