Enova med støtte til kjøp av tunge elektriske kjøretøy

Webinar
16.03.2021 kl. 10:00-12:00
tunge elektriske kjøretøy

Enova inviterer til webinar om den nye ordningen tirsdag den 16. mars.

Bli med på webinar og få førstehåndsinformasjon

Enova tilbyr støtte til kjøp av tunge elektriske kjøretøy som elektrisk lastebil eller turbuss.

Dette støttetilbudet gir støtte til nullutslippskjøretøy over 4,25 tonn. Støtteprogrammet er rettet mot aktører som ønsker å redusere klimagassutslipp fra transport. Søknadsprosessen er enkel, og du får raskt svar.

Spørsmål som besvarer på webinaret er bla.:
• Hva kan bedriften få støtte til?
• Hvem kan få støtte?
• Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner