Biogass til tung- og massetransport

Litteraturhuset Fredrikstad
11.06.2024, kl. 08:30 - 11.06.2024, kl. 12:00
Biogass kjøretøy

Vi ønsker å invitere lokal næringstransport til en
halvdagssamling med fokus på muligheter med
biogass og klimarapportering som et verktøy for
å vinne anbud.

Program

08.30 Velkommen og morgenkaffe

09.00 Del 1: muligheter ved bruk av biogass

10.15 Kaffepause

10.35 Del 2: Klimarapportering og klimaregnskap
som konkurransefortrinn

12.00 Avslutning og lunsj

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner