Årsmøte Klimapartnere Viken 2021

Digitalt
07.04.2021 kl. 09:00-10:00
Årsmøte 2021

Bli med på Klimapartnere Vikens digitale årsmøte 7. april 2021

Dato:                 Onsdag 7. april 2021
Tid:                    09.00 – 10.00
Sted:                  Teams, link sendes til de påmeldte i forkant av møtet
Påmelding:      Sendes stineny@viken.no innen 24. mars 2021 

Agenda for årsmøte Klimapartnere Viken

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent og to personer til å signere protokoll fra årsmøtet
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Godkjenning av dagsorden
  5. Styrets årsberetning
  6. Regnskap for styreåret 2020
  7. Budsjett for Klimapartnere Viken 2021
  8. Endring vedtekter
  9. Valg av nytt styre

Avslutning årsmøtet

Eventuelle saker som foreslås behandlet på årsmøtet skal meldes til Klimapartnere Vikens daglige leder Stine T. Nygaard på email: stineny@viken.no innen utgangen 24.mars 2021.

Utkast til årsberetning, regnskap, budsjett og årsplan samt evt øvrige saksdokumenter sendes ut til de påmeldte en uke før møtet.

Påmelding:
Påmelding til stineny@viken.no innen 24. mars 2021. Partnere som ikke møter på årsmøtet henstilles om å gi styrets leder eller andre representanter fra virksomheten skriftlig fullmakt til å stemme på årsmøtet. Slike fullmakter skal fremlegges på årsmøtet.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner