Årsmøte Klimapartnere Nordland

Bodø
11.04.2024 kl. 11:00-15:30

Årsmøtet vil holdes i Bodø 11. april, på Jektefartsmuseet i Bodø. Vi byr på lunsj og mulighet til å sjekke ut museet før vi setter i gang med møtet.

Tema for dagen

Tema er «Klimaregnskap – hva nå?» og hvordan vi kan jobbe videre med klimabudsjett og målsetting. Vi har leid inn EY som vil stå for programmet.

Først vil det holdes et inspirerende foredrag om hvorfor vi trenger omstilling, en innføring i regulatoriske krav, hvilke krav som stilles av EU knyttet til klimarapportering og klimaarbeid, og standardene som tar for seg rapportering, og hvordan virksomheter kan jobbe med klima, mål og tiltak.

Arbeidsverkstedet vil fokusere på en fiktiv bedrift der partnerne kan diskutere og arbeide med hvordan bedriften kan omstille seg til å imøtekomme krav. Casen tilpasses til å være aktuell også for kommuner og helseforetak.

Tidsplan

For å vite hvor mye mat vi skal bestille, ber vi om at skjemaet under fylles ut. Påmeldingsfrist er satt til 25.mars kl. 23:59.

Møtet holdes på Jektefartsmuseet i Bodø. Adresse: Kvernhusveien 26, 8070 Bodø.

Portrettbilde av Linn Hjelmeland Svendheim

Linn Hjelmeland Svendheim

Regionleder

e-post

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner