Årsmøte for Klimapartnere Viken 2023

Digitalt
27.03.2023 kl. 08:00-10:00
Årsmøte

Vi inviterer våre partnere til årsmøte for Klimapartnere Viken 27.mars 2023.

Agenda: 

Eventuelle saker som foreslås behandlet på årsmøtet skal meldes til Klimapartnere Vikens daglige leder Stine T. Nygaard på email: stineny@viken.no innen 20.mars.

Påmelding:

Påmelding sendes til Maria Thunshelle på mariathu@viken.no innen 23. mars. Partnere som ikke møter på årsmøtet henstilles om å gi styrets leder eller andre representanter fra virksomheten skriftlig fullmakt til å stemme på årsmøtet. Slike fullmakter skal fremlegges på årsmøtet. 

Utkast til årsberetning, regnskap, budsjett og årsplan samt evt øvrige saksdokumenter sendes ut til de påmeldte en uke før møtet.

Møtelink sendes ut i forkant av møtet.

For spørsmål eller avklaringer – ring gjerne Stine T. Nygaard på mobil: 975 21 979

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner