Arendalsuka: Hvordan kjøpe seg ut av klimakrisen?

Impact Hub Agder Arendal
15.08.2023 kl. 10:00-11:00

Lær av bedrifter som har startet på jobben med å kartlegge sin verdikjede og som jobber med å kutte indirekte utslipp.

Klimaregnskap er et godt verktøy for å identifisere bedrifters utslipp, mange bedrifter har frem til nå fokusert på å redusere sine direkte utslipp, men erfaring viser oss at det er de indirekte utslippene (scope 3) bedrifter må jobbe med for at det virkelig skal monne. 80-90 % av utslippene ligger her og de må tas!

Men vi vet at det er komplisert å regne på indirekte utslipp, og ikke minst gjøre noe med de. I dette arrangementet har vi derfor med oss en håndfull bedrifter som har gjort nettopp dette. De kommer for å fortelle hvordan!

Program

Vi åpner for spørsmål og svar etter Inki Browns innlegg og paneldebatten. For at lynrunden skal gå kjapt er det i utgangspunktet ikke lagt opp til spørsmål her.

En innføring i scope 3 – Hva, hvorfor og hvordan?
Inki Brown, bærekraftdirektør i PwC Bergen

Lynrunde – Slik jobber vi med bærekraft i våre verdikjeder
Sparebanken Vest, Ryde og Akershus Energi

Panelsamtale – Hvordan mobiliserer vi?
Muligheter og utfordringer knyttet til utslippskutt gjennom grønne innkjøp

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner