Åpning av Nord-Norges første BREEAM-Excellent sertifiserte industribygg

Bilde av Wenberg Innovation park

Wenberg Fiskeoppdrett, en del av Salten Aqua gruppen, feirer åpningen av Wenberg Innovation Park, og Nord-Norges første BREEAM-Excellent sertifiserte bygg. Innovasjonsparken skal trekke til seg flere fremtidsrettede bedrifter til Fauske og Nord-Norge.

Onsdag 24. mai kunne Wenberg Fiskeoppdrett feire åpningen av Wenberg Innovation Park og nytt industribygg. Det nye bygget i innovasjonsparken er Nord-Norges andre BREEAM-sertifiserte bygning, i tillegg til å være det første industribygget med klassifiseringen BREEAM-Excellent. Byggeprosjektet i Wenberg Innovation Park ble ledet av Indira AS og totalentreprenør Moldjord Bygg & Anlegg AS. Robert Blix, prosjektleder fra Indira, forteller videre om hvilke ringvirkninger arbeidet har hatt for regionen.

– Vi har en byggherre som bevisst velger lokale entreprenører, og som selv har satt BREEAM-standarden høyt på prioriteringslisten. Med Nord-Norges første BREEAM-sertifiserte industribygg tror vi at det åpner for at flere entreprenører i regionen tilegner seg kompetanse på området og at vi ser flere bygg som dette i fremtiden, sa Robert Blix under markeringen for tett bygg i 2022.

Med åpningen av innovasjonsparken markeres også åpningen av en ny avdeling for Stingray Marine Solutions, som er leietaker i det nye industribygget. Selskapet har tilholdssted i Oslo, men har nå åpnet sin første avdeling utenfor hovedstaden. For Fauske betyr dette umiddelbart 15 nye arbeidsplasser lokalt, og Stingray Marine Solutions opplyser selv at de ser for seg over 20 ansatte i Fauske på lang sikt. Valget av samarbeidspartneren Stingray var ikke tilfeldig for Wenberg Fiskeoppdrett.

– Vi ønsker bedrifter som jobber med bærekraft, bedrifter som jobber med innovasjon og bedrifter som helst jobber med havbruk. Stingray Marine Solutions og Scale AQ, som også har kontor her, er perfekte for satsingen vi gjør, sier Geir Wenberg, styreleder i Wenberg Fiskeoppdrett.

F.v. Geir Wenberg, Ørjan Wenberg, John Arne Breivik og Marlen Rendall Berg. Foto: Kind Conceptual Branding.

Ifølge Wenberg Fiskeoppdrett har de et helhetlig perspektiv, hvor bærekraft står sentralt i hele virksomheten. Innovasjonsparken som er bygd er for eksempel ført opp uten direkte og nye naturinngrep, og det nye industribygget har solcellepanel hvor overskuddskraften går til å blant annet å lade den nye elektriske arbeidsbåten. Innovasjonsparken er et grønt område, hvor det i 2022 bygges gang og sykkelvei til anlegget fra E6-veien inn til landbasen.

Vi ønsker å sende et signal ut til omverden. Wenberg Innovation Park skal være fremtidsrettet, og vi ønsker oss bedrifter som tenker langsiktig og grønt

Geir Wenberg

Tilknyttede partnere

Flere nyhetssaker

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner