Anbefaler elektrifisering av flere busslinjer i Nedre Glomma

Taket på elektriske busser i Nedre Glomma regionen.

Elektrifisering av busser
Rapporten konkluderer med at flere av de viktigste hovedlinjene egner seg godt for elektrifisering, både med hensyn til effektiv drift, god økonomi og praktisk gjennomføring.

Målet har vært å få fram et godt beslutningsgrunnlag for et mulig hovedprosjekt med planlegging og bygging av ladeinfrastruktur langs en eller flere av busslinjene. Bypakke Nedre Glomma har finansiert og bidratt i utredningen sammen med ØKT.

Norconsult har også sett på om ladeinfrastruktur for bussene kan gi synergieffekter for andre virksomheter, for eksempel el-biler i drosjemarkedet. Vurdering av miljø- og klimagevinster er blant annet gjennomført ift dagens situasjon, hovedsakelig med bruk av biogass.

Viken fylkeskommune har foreløpig ikke tatt stilling til anbefalingene i rapporten.

Rapporten fra Norconsult kan leses her – Elbuss Nedre Glomma.

Les mer på Østfold Kollektivtrafikk

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner