Bærekraft som strategi

Det var god stemning og stort engasjement da Agdering og Klimapartnere arrangerte samlingen «Slik får vi bærekraft til å skje» i Arendal 5/2.

Gillespie fra endringsbyrået Futerra, holdt foredrag om hvorfor og hvordan selskap må ta bærekraftperspektiver inn i  selskapsstrategien. Budskapet er at fremtidens vinnere er bærekraftige, fordi kundene etterspør engasjement for miljø og sosiale forhold, investorene vet det gir avkastning – og myndighetene belønner bærekraftige tiltak.

 Les mer…

Gard AS er ny klimapartner på Agder

Gard AS har signert avtale med Klimapartnere.

«Det er utrolig kjekt at Gard nå har valgt å bli medlem av Klimapartnere. Det viser at de tar klimautfordringen på alvor, og ønsker å bidra lokalt i et felles arbeid for å nå Paris-avtalen», sier Gunn Spikkeland Hansen, prosjektleder i Klimapartnere Agder. Gard er en av de største bedriftene i Aust-Agder målt i driftsinntekter, og har nærmere 300 ansatte i Arendal.

 

 Les mer…

Hvordan utløse mer elektrisk transport i kommunene på Sørlandet?

Klimapartnere Agder har i løpet av høsten 2018 gjennomført 4 tiltakssamlinger for kommunene på Agder. Målet med disse samlingene er å være så konkrete som mulig og samle de personene i kommunene som er hands-on på temaene.

De to første samlingene i oktober hadde tema bygg, mens det nylig ble arrangert to samlinger med tema transport. Sist fredag var ca. 40 personer samlet i Arendal for å se på hvordan vi kan få på plass flere lademuligheter i kommunene og hvordan kommunene kan få flere elektriske tjenestebiler.

 Les mer…

Miniseminarer for gjennomføring av tiltak

Hvordan komme i gang med klimatiltak?

Klimapartnere inviterer med dette alle kommuner på Agder til fire miniseminarer om hvordan man kan iverksette klimatiltak i kommunens ordinære drift. Målet med miniseminarene er å gi inspirasjon, bidra til erfaringsdeling og gi konkret tips&råd for å komme i gang. Det er gode innledere på hvert tema, som vil bidra med kunnskap og erfaring, pluss god tid til dialog.

Det blir fire uavhengige samlinger; før og etter lunsj, onsdag 31/10 og fredag 16/11.

 

 Les mer…

Arendalsuka 2018

Tusen takk til alle som var med å sette fokus på bærekraft og klima under hele 7 Klimapartnere- arrangement under årets Arendaluke:

«Electric City Agder», «Fra matsvinn til matvinn», «Veien til utslippsfri nyttetransport»,»Green Social Club», «Det norske kraftmarkedet – på terskelen til store endringer «,»Inkluderende byer, naive drømmer eller et faktisk skifte?», «Grønt og lønnsomt – nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet»

 Les mer…

Sees vi på Arendalsuka?

 

Mange Klimapartnere er i aksjon under Arendalsuka. Uka er en kjempemulighet for faglig påfyll, gode diskusjoner og nye kontakter. Her er oversikt over de sju Klimapartner-arrangementene. Klikk på tittelen for å se flyer.

 Les mer…

Presentasjoner fra innflyttingsfrokosten

 

Takk til dere som kom på innflyttingsfrokosten til Klimapartnere i Rådhusgata 12 i Kristiansand! Her holder vi hus sammen med Business Region Kristiansand (KRS/BIZ),  Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA-senteret) og Region Kristiansand. Prosjektleder er stort sett å treffe her på tirsdager og torsdager.

 Les mer…

Fossilfri kollektivtrafikk i Kristiansandsområdet!

 

 

En viktig brikke i Agder kollektivtrafikk (AKT) sin miljøstrategi på plass: nå kjører alle bussene i Kristiansandsområdet på fornybart drivstoff! Kjørearbeidet vil framover bli utført med 155 splitter nye busser; 5 helelektriske, 77 hybridbusser og 70 biodieselbusser. Hybridbussene går på strøm og biodiesel.

 Les mer…

Virksomhetene fortsetter klimainnsatsen!

Klimaregnskap 2017 for Klimapartnere Agder ble presentert onsdag 15/6 på Klimapartneres prosjektkontor i Torvgata 7 i Arendal.

Vi er stolt over å enda en gang kunne presentere kutt i utslippene fra våre partnere. Nedgangen fra 2016 til 2017 var på hele 12 % for de 40 partnerne som rapporterte begge år. All ære til virksomhetene som gjør det mulig! Noe av reduksjonen skyldes økt bevissthet og kontinuerlig arbeid for holde forbruk og utslipp nede, mens andre reduksjoner skyldes mer kostnadskrevende prioriteringer som investering i fornybar energi eller bruk av biodrivstoff. Det er summen av alle tiltak som gjør at nettverket for 10. år på rad kan vise til reduksjoner.

 Les mer…

Velkommen til Grønn Dag i Arendal lørdag 26.mai

I år som i fjor arrangeres Grønn dag, forhåpentligvis med mindre vind og varmere vær. Arendal kommune, FN-byen, Klimapartnere, GRID-Arendal og Torvgata 7 ønsker å inspirere lokalbefolkningen til å velge grønne løsninger.

26. mai 2018 blir datoen for Grønn dag i Arendal, hvor bedrifter og organisasjoner vil vise frem  sine produkter og ideer for å synliggjøre fremtidens klima- og miljøvennlige samfunn. I tillegg har vi mange spennende aktiviteter.

Det er nå over 25 forskjellige bidragsytere på denne dagen som vil synliggjøre hvordan vi alle – barn, unge, gamle, familier – kan tjene på å bli mer klima- og miljøvennlige.

 Les mer…