Vårt mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslipssamfunnet. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker er Klimapartnere en støttespiller og et verktøy for våre partnere.

Mer om oss:

Møt våre partnere

Våre partnere samarbeider på tvers av fag og sektorer, deler kunnskap og finner innovative, lokaltilpassede løsninger.

Arrangementer i Agder

Flere arrangementer

Grønne løsninger fra Agder

Flere grønne løsninger

Nyheter fra agder

Flere nyheter fra Agder

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner