Miniseminarer for gjennomføring av tiltak

Hvordan komme i gang med klimatiltak?

Klimapartnere inviterer med dette alle kommuner på Agder til fire miniseminarer om hvordan man kan iverksette klimatiltak i kommunens ordinære drift. Målet med miniseminarene er å gi inspirasjon, bidra til erfaringsdeling og gi konkret tips&råd for å komme i gang. Det er gode innledere på hvert tema, som vil bidra med kunnskap og erfaring, pluss god tid til dialog.

Det blir fire uavhengige samlinger; før og etter lunsj, onsdag 31/10 og fredag 16/11.

 

 Les mer…

Spennende jobbmuligheter i Klimapartnere

Klimapartnere utvider til nye regioner!! I denne omgang til Trøndelag og Østfold. Prosjektlederstillinger er utlyst, med søknadsfrister 13/9 og 1/10 2018. Er du nysgjerrig på jobben? Ta gjerne kontakt med regionkoordinator Helene Frihammer på +47 99087700 eller hfrihammer@nullklimastiftelsen.no.

 Les mer…

Arendalsuka 2018

Tusen takk til alle som var med å sette fokus på bærekraft og klima under hele 7 Klimapartnere- arrangement under årets Arendaluke:

«Electric City Agder», «Fra matsvinn til matvinn», «Veien til utslippsfri nyttetransport»,»Green Social Club», «Det norske kraftmarkedet – på terskelen til store endringer «,»Inkluderende byer, naive drømmer eller et faktisk skifte?», «Grønt og lønnsomt – nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet»

 Les mer…

Sees vi på Arendalsuka?

 

Mange Klimapartnere er i aksjon under Arendalsuka. Uka er en kjempemulighet for faglig påfyll, gode diskusjoner og nye kontakter. Her er oversikt over de sju Klimapartner-arrangementene. Klikk på tittelen for å se flyer.

 Les mer…

Presentasjoner fra innflyttingsfrokosten

 

Takk til dere som kom på innflyttingsfrokosten til Klimapartnere i Rådhusgata 12 i Kristiansand! Her holder vi hus sammen med Business Region Kristiansand (KRS/BIZ),  Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA-senteret) og Region Kristiansand. Prosjektleder er stort sett å treffe her på tirsdager og torsdager.

 Les mer…

Fossilfri kollektivtrafikk i Kristiansandsområdet!

 

 

En viktig brikke i Agder kollektivtrafikk (AKT) sin miljøstrategi på plass: nå kjører alle bussene i Kristiansandsområdet på fornybart drivstoff! Kjørearbeidet vil framover bli utført med 155 splitter nye busser; 5 helelektriske, 77 hybridbusser og 70 biodieselbusser. Hybridbussene går på strøm og biodiesel.

 Les mer…

Virksomhetene fortsetter klimainnsatsen!

Klimaregnskap 2017 for Klimapartnere Agder ble presentert onsdag 15/6 på Klimapartneres prosjektkontor i Torvgata 7 i Arendal.

Vi er stolt over å enda en gang kunne presentere kutt i utslippene fra våre partnere. Nedgangen fra 2016 til 2017 var på hele 12 % for de 40 partnerne som rapporterte begge år. All ære til virksomhetene som gjør det mulig! Noe av reduksjonen skyldes økt bevissthet og kontinuerlig arbeid for holde forbruk og utslipp nede, mens andre reduksjoner skyldes mer kostnadskrevende prioriteringer som investering i fornybar energi eller bruk av biodrivstoff. Det er summen av alle tiltak som gjør at nettverket for 10. år på rad kan vise til reduksjoner.

 Les mer…

Velkommen til Grønn Dag i Arendal lørdag 26.mai

I år som i fjor arrangeres Grønn dag, forhåpentligvis med mindre vind og varmere vær. Arendal kommune, FN-byen, Klimapartnere, GRID-Arendal og Torvgata 7 ønsker å inspirere lokalbefolkningen til å velge grønne løsninger.

26. mai 2018 blir datoen for Grønn dag i Arendal, hvor bedrifter og organisasjoner vil vise frem  sine produkter og ideer for å synliggjøre fremtidens klima- og miljøvennlige samfunn. I tillegg har vi mange spennende aktiviteter.

Det er nå over 25 forskjellige bidragsytere på denne dagen som vil synliggjøre hvordan vi alle – barn, unge, gamle, familier – kan tjene på å bli mer klima- og miljøvennlige.

 Les mer…

Miljøhelter på sykehuset

«At de sykler, selv om de har «godkjente» unnskyldninger, det imponerer meg skikkelig!», sier miljørådgiver Hilde Kristin Steen. Sammen med bedriftsidretten var hun med og arrangerte en sykkelkampanje, der alle ansatte ved Sørlandet sykehus kunne nominere de kollegaene de ønsket til å bli Årets vintersyklist eller -fotgjenger. Bakgrunnen var tall fra reisevaneundersøkelsene, som viste at mange var trofaste syklister vinteren gjennom, og at det var enighet om at disse fortjente mer heder, ære og oppmerksomhet.

 Les mer…

Flere eltaxier på Agder?

Vest-Agder fylkeskommune har støttet et initiativ, opprinnelig fra Agder Energi, om å samle interessenter for å diskutere  veien videre for realisering av flere eltaxier på Agder. Mandag 23/4 ble det arrangert en workshop. Både en fremoverlent taxinæring, representert ved 07000 Agder taxi, I-TAXI og lokalkontakt for Norges Taxiforbund, og et engasjert Avinor var til stede, i tillegg til flere aktive Klimapartnere.

 Les mer…