Vil påvirke andre til klimainnsats – Servebolt

Erlend Eide, administrerende direktør i hostingselskapet Servebolt

Det startet med Raske Sider og et norsk marked i 2014. I dag retter hostingselskapet Servebolt seg mot resten av verden, med et produkt som går mot strømmen – bokstavelig talt. På den måten vil gründer Erlend Eide gi sitt bidrag til det grønne skiftet.

I en digitalisert verden stilles det stadig nye og store krav til god IT-infrastruktur – og serverparker og datasentre popper opp over hele verden i stort tempo. Det gir brukerne en mer effektiv hverdag, men samtidig krever det enormt med energi å holde sentrene og parkene gående. For Erlend Eide, administrerende direktør i hostingselskapet Servebolt, fremstår energiforbruket som rent sløseri:

– Dagens IT-infrastruktur krever masse energi, og den vokser i et uhemmet tempo. Faktisk ser vi at IT-infrastrukturen nå dobler strømforbruket hvert år, og da kan vi begynne å snakke om et overforbruk av ressurser. Dette var noe vi, altså Hans Kristian Rosbach og jeg, ville gjøre noe med, og derfor etablerte vi Raske Sider i 2014. Tanken var å skape en mottrend, ved å tilby en raskere og mer effektiv plattform for hosting, forteller Eide.

Bilde av ansatte i Servebolt
Servebolt er fersk partner i Klimapartnere Viken, og Erlend Eides forventninger til partnerskapet er å få kontinuerlig påfyll – og samtidig være synlig overfor partnerne.

Effektivt og hurtig

Hosting handler om å drifte infrastrukturen som ulike nettsider bygges på. Dette er et marked med mange aktører og stor konkurranse, og for mange har infrastrukturutbygging handlet om å kunne tilby plass til mest mulig data. For gründerne Rosbach og Eide var det mer naturlig å legge vekt på hastighetskomponenten fremfor en stor (og tung) plattform.

– Ved å utnytte kapasiteten i utstyret bedre – altså alt fra datasentre via prosessorer til nettløsninger – bruker vi mindre energi, samtidig som at kunden får raskere nettsider. Dermed er det også en klimakomponent i det Servebolt tilbyr, påpeker gründeren og forteller at Servebolt (som er det oppdaterte navnet på selskapet, etter at de begynte å satse internasjonalt i 2017) markedsfører seg med «green hosting», et konsept han forklarer som følger:

– Datasentrene vi bruker skal kjøre på grønn strøm. Neste ledd er å bruke så lite energi som mulig – noe vi får til ved å effektivisere alle prosesser. Og til slutt så kompenserer vi for de klimagassutslippene som vi ikke får gjort noe med. Det gjør vi ved å kjøpe kvoter hos Trefadder i Norge.

Erlend Eide Servebolt
Erlend Eide er gründer og administrerende direktør for Servebolt, et hostingselskap med klimaprofil.

Fra Trefadder til Klimapartner

Faktisk er Trefadder-programmet noe av grunnen til at Servebolt våren 2021 ble med i Klimapartnere Viken:

– Jeg har brukt mye tid det siste året på å se hvordan vi kan redusere vårt eget fotavtrykk. Vi har gjort tiltak gjennom hele produksjonen og administrasjonen. Så er det et restavtrykk som gjenstår, og det kompenserer vi for gjennom å kjøpe kvoter. Det finnes mange ulike kvoteløsninger der ute, ikke alle er like bra. Men jeg fant og fikk veldig sansen for Trefadder-konseptet til Anders Kristiansen. Det går ut på å plante norsk klimaskog, en skog som er sikret gjennom hele livsløpet. Trefadder er med i Klimapartnere Rogaland, og jeg ville at også vi skulle bli del av et slikt nettverk. Med hovedkontor i Drammen, falt det naturlig å bli med i Klimapartnere Viken, forteller Eide.

Internasjonal – og norsk

Selv om hovedkontoret til Servebolt er i Drammen, sitter Eide selv i Nederland. Og hans ansatte befinner seg i en rekke ulike land: Belgia, Tyskland, Nederland og Portugal, samt Pakistan – i tillegg til hovedkontoret i Drammen og Oslo-kontoret. Datasentrene er i Amsterdam, London, Singapore, Johannesburg og New York. En ganske så internasjonal virksomhet, med andre ord, men med en sterk norsk forankring fortsatt.

– Derfor var det også naturlig å involvere seg med en norsk aktør som er kjerne i klimaarbeidet i Norge, og der vi blir en del av et stort og synlig nettverk. Det er en vinn-vinn-situasjon for oss: at vi kan gjøre butikk samtidig som vi er med og sørger for at vi kan nå de klimamålene som er satt av FN.

Trigget av et brev

Hvordan oppsto klimaengasjementet deres? 

– Vi fikk et brev – fysisk – i posten i fjor fra en nettsideutvikler som ville jobbe mer med klima for kundene sine. I brevet utfordret de oss til å svare på hvordan vi ivaretok klima- og miljøhensyn i vår virksomhet. Det ble en trigger for oss, som gjorde at vi fikk satt vårt eget fotavtrykk ordentlig på agendaen. Det ble starten på satsingen på green hosting.

Hva er viktigste klimasak for dere? 

– Vi gjør allerede det vi kan for å spare ressurser og være bevisst på eget fotavtrykk – og vi har som mål å sette et positivt fotavtrykk. Derfor tenker jeg at det viktigste vi kan gjøre fremover, er å ta den innsatsen videre til våre kunder og påvirke dem til å tenke i samme baner som oss. At de blir mer bevisst på å bygge nettsidene sine på en mer klimavennlig måte. Da får innsatsen vår ringvirkninger utover det vi selv kan gjøre innenfor egen virksomhet. Men det er dit vi må om vi skal nå målene i Parisavtalen.

Fakta: Servebolt
Klimapartnerkontakt
: Brandy Handeland
Klimapartner siden 7. mai 2021
Antall ansatte: 20
Formål: Servebolt driver med hosting. Det vil si at de leverer og drifter infrastruktur for nettsider til sine kunder – altså plattformen som nettsidene bygges på. Det spesielle med Servebolts tilnærming, er at de utnytter kapasiteten i utstyret sitt mer effektivt enn andre vanligvis gjør. Dermed blir plattformen raskere og mer ressurseffektiv. Man får rett og slett mer hastighet for samme strømforbruk.

Les mer på Servebolt>>

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner