Vestfold og Telemark skal redusere klimagassutslippene med 60 prosent innen 2030. Samtidig skal vi øke verdiskapingen gjennom grønn omstilling. Klima- og energinettverket i fylket er et viktig verktøy for å lykkes med klimaambisjonene.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner