Velkommen til Bergen ombrukssentral som ny klimapartner

Bergen ombrukssentral

Kun 2,4% av varene vi bruker blir sirkulert tilbake i økonomien. Bergen Ombrukssentral skal bidra ved å være en sentral lokasjon for sirkulering av brukt- og overskuddsmateriale i Bergen og omegn.

Under årets vårsamling for Klimapartnere Vestland denne uken ble Bergen Ombrukssentral offisielt en del av partnerskapet. Daglig leder, Joakim Eikeland Hordvik, signerte partnerkontrakten med fylkesvaraordfører Natalia Golis. Investor Petter Duus var også med på signeringen.

Bergen Ombrukssentral AS skal bli den sentrale fysiske lokasjonen for sirkulering av brukte og overskuddsmaterialer i Bergen og omegn, med fokus på byggebransjen. Selskapet er i prosess med å etablere lager- og logistikkfasiliteter i stor skala i Hamreveien 250 i Fana. Det er spesielt tre ting de har fokus på: 1) Ombruk av brukte materialer, 2) Sirkulere overskuddsmaterialer og 3) tilby mellomlagring og distribusjon.

Hvorfor ønsket dere å bli en del av Klimapartnere?

– Vi ønsker å faktisk gjøre noe med klimautfordringene alle snakker om – gå fra ord til handling. Mange har fokus på teknologi og digitale plattformer, vi har fokus på den fysiske løsningen. Tjenestene våre vil hjelpe andre med å kutte klimautslipp, samtidig som vi forplikter oss til å redusere våre egne, sier gründer og daglig leder Joakim Eikeland Hordvik.

Hva ønsker Bergen Ombrukssentral å få ut av partnerskapet?

– Nettverksbygging er én ting, men også å finne synergier, samarbeidsmuligheter og inspirasjon sammen med partnerne. Vi har veldig troen på fellesskap. Det er ingen som kan få til det grønne skiftet alene, forteller Hordvik.

Bergen Ombrukssentral er allerede i gang med å ta imot brukte materialer og overskuddsmaterialer i Hamreveien. De planlegger å sende inn byggesøknad til Bergen Kommune rett over påske. Tomten er opparbeidet og infrastruktur er på plass. De håper på å få nødvendige tillatelser på plass så raskt som mulig slik at de kan sette i gang for fullt. Målet er å etablere totalt 5.000 kvm2 med lager og logistikkfasiliteter – som kan bli en av de største ombrukssentralene i Europa.

– Vi er utrolig stolte over at partnerskapet fortsetter å vokse, og at Bergen Ombrukssentral hiver seg med på laget, sier Renate Nedregård, leder i Klimapartnere Vestland.

Velkommen til Klimapartnere, Bergen Ombrukssentral!

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner