Skal endre bransjestandarden på isolerglass – Hybridized

Arkitekt, gründer og daglig leder i Hybridized Atle Geving

Som arkitekt har gründer og daglig leder i Hybridized Atle Geving lang erfaring med bruk av glass på fasader i bygg- og anleggsbransjen. Nå skal han revolusjonere markedet for isolasjonsglass med en ny bransjestandard.

Hvorfor er dere med i Klimapartnere Viken?
– En av de viktigste grunnene til at jeg ønsket at Hybridized skulle bli en del av Klimapartnere Viken var for å få en bredere kontaktflate. Det er veldig verdifullt når man er flere som er interesserte i å dra ting i en grønnere retning. Vi er på utkikk etter både bedrifter som har behovet for den løsningen vi leverer, men så er vi også i utvikling og ønsker å nå ut til flere som kan bli viktige samarbeidspartnere fremover. 

Hvilke forventninger har dere til klimapartnerskapet? 
– Det jeg håper på er å oppnå en pull-effekt. For å få til grønne løsninger så kreves det ofte mange beslutningstakere. Det er viktig å komme innunder huden på mange ulike aktører, for eksempel innen bygg og anleggs bransjen, og det offentlige. Vi håper rett og slett å få til noen gode koblinger mot viktige premissgivere og kunder, og det tror jeg vi får en bedre mulighet til gjennom å inngå partnerskap med Klimapartnere. 

Hvordan kan Hybridized bidra til å løse klimautfordringene?
– Hybridized jobber med å løse klimautfordringene innenfor flere retninger. Vårt bidrag er å få ned energiforbruket og redusere materialbruk i bygg gjennom å tilby glass med bedre isolasjonsevne og lavere vekt. Redusert materialbruk innebærer en rekke positive faktorer for klima som for eksempel mindre utslipp fra transport, og mindre utslipp fra produksjonsprosessen.  

Til syvende og sist handler det også om vårt velvære i bygg og hvordan vi opplever bygg. Selv om vårt glass har lavere vekt og bedre isoleringsegenskaper, så går ikke dette på bekostning av brukeropplevelsen. Hybridized står for at vi skal kunne oppleve disse kvalitetene uten at det går på bekostning av klima og miljø. 

Hvilke klimamål har dere satt dere – og hvordan jobber dere for å nå dem?

– Hele vår forretningsmodell handler om å introdusere et grønnere alternativ til glass på markedet, så vår målsetting er rett og slett å endre bransjestandarden. Gjennom å tilby et glass som har lavere vekt og bedre isoleringsegenskaper enn standardene som finnes på markedet i dag har vi sett at det fører til vesentlig reduksjon i karbonfotavtrykket til eksisterende bygg.  

Det man heller ikke skal glemme er at materialbruk ikke bare handler om utslippsregnskapet, det handler også om miljø og tilgang på ressurser. Glass er faktisk en begrenset ressurs i seg selv, og det å fremskaffe mer av denne ressursen påvirker ikke bare miljøet, men også klimaet negativt.  

Hvordan ser det omstilte samfunnet ut i 2050 – og hva vil din bedrifts viktigste bidrag ha vært til denne omstillingen?
– Innenfor vårt fokusområde som er bygg, tror jeg det vil skje veldig mye frem mot 2050. Jeg tror at bygninger har nær null i energiforbruk og tilsvarende nær null i sitt klimafotavtrykk. Ettersom Hybridized bidrar til energigevinst og ikke til energitap tror jeg vi vil bli en viktig bidragsyter for å nå disse målene. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at vi ikke klarer å oppnå et lavutslippsamfunn uten å ha forbedret isoleringsglass i bygg!   

Fakta om:

Klimapartnerkontakt:  Atle Geving
Klimapartner siden 11.april 2022
Antall ansatte: 2 ansatte
Formål: Hybridized har som mål å endre bransjestandarden isolerglass i bygg.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner