Nytt styre og strategi for Klimapartnere Troms og Finnmark

Klimapartnere troms og finnmark styre

Ved årsmøtet til Klimapartnere Troms og Finnmark den 10. februar, ble det satt et nytt styre som skal sikre videre stø kurs for det grønne skiftet i nord.

Det nye styret har bred representasjon fra akademia, offentlig og privat sektor, og består av JM Hansen med Jill Klausen, Masternes gjenvinning med Tron Møller Natland, Norce med May-Britt Ellingsen, Sparebank 1 Nord-Norge med Tor Magne Oppheim, Universitetssykehuset Nord-Norge med Bengt Dahl, ElementNOR med Isak Berntsen, Remiks med Britt Mathisen Limo, Asko Nord med Grete Ovanger. Vara er HRS Husholdning med Line Dahlhaug. Samlet sett bidrar styret med input fra helsesektoren, avfallsbransjen, finanssektoren, transport og logistikk, matvareleveranse, teknologi, bygg og anlegg, forskning og utvikling.

Bransjesammensettingen og kompetansen til styremedlemmene er helt avgjørende for at vi lykkes i det grønne skiftet. Klimaomstillingen som verden skal igjennom, lar seg ikke løse av én enkelt aktør, en sektor alene eller innenfor geografiske grenser. Det nye styret til Klimapartnere Troms og Finnmark bidrar til helhetlig tenkning om grønn samfunns- og næringsutvikling for å imøtekomme klimaomstillingen, som innebærer å halvere klimagassutslipp innen 2030.

Nye strategiske satsningsområder

Det nye styret skal sikre at Klimapartnere Troms og Finnmark styres mot hovedmålet om at alle Klimapartnere i Troms og Finnmark reduserer sine utslipp i tråd med nasjonale målsetninger om 50-55% reduksjon innen 2030. Videre skal partnerskapet være en katalysator for samarbeid og verdiskaping på tvers av bransjer og geografi. Partnerskapet skal akselerere grønn samfunns- og næringsutvikling i Troms og Finnmark. Dette fremkommer i den nylig vedtatte strategien for Klimapartnere Troms og Finnmark 2022-2030.

Blant de strategiske satsningsområdene som ble ble vedtatt i nevnte strategi, og som styret skal følge opp sammen med daglig ledelse i Klimapartenere Troms og Finnmark, er:

 1. Formidling og kommunikasjon
 2. Deling av kunnskap og utveksling av erfaring
 3. Samarbeid
 4. Grønn utvikling og innovasjon
  1. Infrastruktur, transport og bærekraftige bygg
  2. Innkjøp av tjenester og produkter
  3. Energieffektivisering
  4. Avfallsreduksjon og gjenvinning

Det betyr at vi spesielt vil ha fokus på infrastruktur, transportsektoren, bygg og anleggsbransjen, grønne innkjøp, energieffektivisering, avfallsreduksjon og gjenvinning i tiden som kommer. 

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner