Utfasing av gass i bygg

utfasing av gass

Ved inngangen til 2020 ble forbudet mot bruk av oljefyr satt i kraft. Det er likevel betydelige mengder gass som fremdeles blir benyttet til oppvarming og i produksjon. I Bergen jobbes det nå for å fase ut all bruk av gass så raskt som mulig.

Bergen kommune har sammen med selskapet bGreen, og i samarbeid med Klimapartnere Vestland gjennomført et prosjekt for å kartlegge bruken av gass i den geografisk regionen og se på mulighetene for å erstatte bruken med fornybar energi. Se sluttrapporten fra prosjekter under.

Alle virksomheter med identifisert bruk av gass i egne bygg fikk tilbud om å delta i et felles møte for gjennomgang av mulige, alternative løsninger. Det oppfordres til å etablere egne prosjekt for å fase ut fossil gass og søke støtte til dette om nødvendig. Et av de største utslippspunktene for bruk av gass i Bergen, befinner seg til eksempel på Haukeland sykehus.

Å fase ut bruken av gass vil være helt i tråd med Bergen kommune sin strategi om fossilfri by innen 2030 og Vestland fylke sitt mål om nullutslippsregion innen 2030, samt at Klimapartnere utfordrer alle sine partnere om å bli fossilfri innen 2030.

Forbudet mot bruk av fyringsolje kom ved årsskiftet i januar 2020. Det er ikke utenkelig at et forbud mot gass til oppvarming av bygg også kommer snarlig.

Ta gjerne en kikk på rapporten under for mer detaljert informasjon.

Tilknyttede partnere

Bergen kommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner