Utdanner og tilrettelegger for fremtidens grønne arbeidskraft

Uia kristiansand

Universitet i Agder har høyt fokus på å utdanne fremtidens ledere og ansatte innen klima og miljø.

Foruten til å tilby et bredt utvalg av studier innen bærekraft, fornybar energi og global utvikling, drives også diverse forskningsgrupper knyttet mot miljø og klima på universitetet.

Har klimamål for egen drift

De har satt seg ambisiøse grønne mål, noen som skal oppnås innen 2030, og andre som skal innføres allerede innen 2024!

Universitetet i Agder sine klimamål for 2030

Et viktig tiltak de allerede har innført er å få installert 1200kvm med solceller på taket, og solceller på noen av bygningenes fasade og vinduer.

I samarbeid med Kristiansand kommune lånes det også ut el-sykler, i håpet om å redusere bruk av bil for alle som bor under 10 km fra universitet.

Det er også etablert et campus- og miljøfond som skal gå til konkrete tiltak på universitetets to campus.

Universitet jobber aktivt for å sette miljø og klima i fokus hos både studenter og ansatte – noe som er avgjørende for å forme dagens studenter til å være miljøbevisste i fremtiden.

Tilknyttede partnere

Universitetet i Agder

Gå til nettside

Flere grønne løsnigner

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner