Sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes

Sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes

Lurer på du hva en sykkelstamveg er? Det første pilotprosjektet i Norge av dette slaget består av en 13 kilometer lang trasé kun for syklister. Nå skal det bli enkelt og trygt å velge sykkel foran bil for reisende mellom Stavanger, Forus og Sandnes.

Hvorfor er dette viktig?

Veitrafikken står for 18 prosent av de totale utslippene av klimagasser i Norge. Over halvparten av dette stammer fra personbiler. Å legge til rette for at flere kan sykle er derfor et viktig tiltak for å kutte utslipp fra veitrafikken (kilde: Miljødirektoratet).

Motorvei for syklister

Man kan kalle det en motorvei for syklister. For det er visse krav og standarder til den nye sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes. For det første er det en trase som kun gjelder for syklister. Målet er å flytte mest mulig reisende med bil til sykkel, og for å få det til trenger man en god veg, god sikt, slake stigninger, trygge kryss og mulighet for å sykle fort! Det legges vekt på få, men sentrale påkoblingspunkter mellom sykkelstamvegen og øvrige sykkelveger. Det skal også holdes en høy drifts- og vedlikeholdsstandard på sykkelstamvegen.

Betydelig reduksjon i biltrafikk

Byggeperioden er satt fra 2018 til 2023 med en prislapp på 1,4 milliarder, betalt av staten. Det er med andre ord en ganske stor satsing og med mål om en betydelig reduksjon i biltrafikken mellom de to byene noe som vil påvirke både klimagassutslipp og luftkvalitet i regionen.

Totalt skal hele sykkelstamvegen mellom Sandnes og Stavanger bli rundt 13 kilometer og man regner en snittfart på 25 kilometer i timen. Det vil si at det skal være mulig å sykle fra Stavanger til Sandnes på 30 minutt.

Tilknyttede partnere

Rogaland Fylkeskommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner