Pilotprosjekt reduserte matsvinn ved omsorgssenter 25%

Etter et pilotprosjekt reduserte Voss Herad matsvinnet ved Vetleflaten omsorgssenter med 25%. Innen 2030 er målet at halvparten av kommunens matsvinn skal vekk.

Visste du at en familie på fire kaster i gjennomsnitt 3,24 kg mat hver eneste uke? På ett år utgjør det CO2-utslipp på 441 kg, og en økonomisk ekstrakostnad på nesten 9000,- NOK.

Å redusere matsvinnet er dermed bra for både klima og økonomi. For å redusere sitt matsvinn, etablerte Voss herad i 2019 et pilotprosjekt ved Vetleflaten omsorgsenter. Prosjektet besto av to faser:

Så nedgang i matsvinnet

Etter implementeringen av tiltakene så sykehjemmet en nedgang i matsvinn på 25%. Lignende matsvinntiltak ble også innført hos familier og private virksomheter, eksempelvis i matbutikker, og i 2021 fortsatte kommunen kampen mot matsvinn med tre nye prosjekter:

Målet til Voss er at alt matsvinn skal halveres innen 2030.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner